image image image

CHKŻ CHOJNICE - KAJAKARSTWO

Rola wolontariuszy pracujących na rzecz specjalnych sportowców.

Główną zasadą postępowania wolontariuszy jest życzliwość, wola dyskretnej , przemyślanej pomocy i przyjaźń okazywana niepełnosprawnym. Sposób postępowania wolontariuszy polega na tym, aby osoby niepełnosprawne nie odczuwały, że jest im okazywana pomoc. Pouczanie, instruowanie, zastąpiono wspólnym działaniem. Wolontariusze wykonują wspólnie ze sportowcami różne zadania,  które ich integrują. Zajęcia z kajakarstwa pełne są sytuacji, w których wzajemna pomoc jest niezbędna. Przeniesienie kajaka, wspólne jego mycie, pomoc we wsiadaniu, wspólne pokonywanie trudności na wodzie czy wreszcie asekuracja i udzielanie pomocy podczas wywrotki są czynnościami wykonywanymi prawie na każdym treningu z kajakarstwa. W ten sposób młodzi partnerzy stają się terapeutami osób niepełnosprawnych w zamian otrzymując wiele satysfakcji , radości i przyjaźń.

Nieco odmienną rolę pełnią wolontariusze podczas gry w koszykówkę. Tam odnajdują przestrzeń rozwoju umiejętności technicznych i rozumienia gry dla każdego sportowca. Drużyna składająca się z podobnej ilości sportowców i partnerów razem przygotowuje się do rozgrywek, układała taktykę i współdziałała grając bez czyjejkolwiek dominacji (w miarę możliwości wszyscy na równych prawach uczestniczą w każdej fazie gry). Osiągnięcie korzystnego rezultatu integruje zawodników, którzy siebie nawzajem dopingują do lepszej gry i dzielą emocje ze zwycięstw i porażek.

Podczas treningów pływackich wolontariusze starają się wyzwalać motywację do podejmowania wysiłku, dają poczucie bezpieczeństwa a także stają się partnerami podczas rywalizacji indywidualnej i sztafetowej. Umożliwiają również naukę technik udzielania pomocy w wodzie.

Analiza postępowania sportowców, próby diagnozy psychologicznej, szukanie wspólnych rozwiązań napotkanych problemów oraz szukanie sposobów prowadzenia terapii to niektóre tematy podejmowane podczas systematycznych spotkań trenera z wolontariuszami. Na spotkaniach tych ustala się również plany dotyczące wyjazdów na zawody, na obozy czy organizację różnorodnych imprez.

Polecamy

BIP