image image image

POLSKIE ZRZESZENIE KLASY „PIRAT”

1. Adres / Siedziba
Chojnicki Klub Żeglarski
Ul. Rybacka 1
89-606 Charzykowy
2. Telefony
+48 606 154 573, +48 523 988 120

3.    E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4.    www.chkz.pl/pirat
Zapraszamy do członkostwa i współpracy miłośników pięknej klasy „Pirat”, żeglarstwa i bojerów.

Cele statutowe Stowarzyszenia
1.    Kultywowanie tradycji żeglarskich oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach.
2.    Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia.
3.    Dbałość o rozwój sportu, turystyki i kultury.
4.    Upowszechnianie wiedzy o regionie.
5.    Popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju środowiska.
6.    Współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez oraz ich organizacja.
7.    Pielęgnowanie tradycji regionalnych.
8.    Rozwój agroturystyki i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i miejskich.
9.    Organizacja życia koleżeńskiego dla członków Stowarzyszenia i mieszkańców wsi i miast.
10.    Roztaczanie opieki nad młodymi talentami.
11.    Upowszechnianie wiedzy ekologicznej.
12.    Prowadzenie działalności oświatowej.
13.    Działanie w kierunku rozwoju sportu i turystyki na terenach wiejskich.
14.    Współpraca z Radą Gminy, Miasta i Powiatu i innymi organizacjami działającymi na naszym terenie.
15.    Organizacja pomocy materialnej i niematerialnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
16.    Praca z dziećmi z rodzin patologicznych we współpracy z komisjami i instytucjami zajmującymi się alkoholizmem i narkomanią.
17.    Organizacja drużyny WOPR i współpraca w tym zakresie z jednostkami na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.
Praca i organizacja życia żeglarskiego z osobami niepełnosprawnymi (szkolenia, spędzanie wolnego czasu, rehabilitacja)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Popularyzację wiedzy i umiejętności sportowych wśród mieszkańców, kształtowanie etyki społecznej, popularyzację aktywnego wypoczynku, zdrowego trybu życia i poszanowania przyrody.
2.    Prowadzenie działalności oświatowej przez organizowanie kursów, wystaw, pokazów, seminariów, odczytów, dyskusji, sympozjów o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia, publikację, wydawnictwa, itp.
3.    Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia.
4.    Organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych.
5.    Prowadzenie klubu sportowego.
6.    Popieranie i rozwijanie agroturystyki przez organizowanie szkoleń, pośrednictwa.
7.    Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
8.    Organizację zajęć sportowych, rekreacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych dla osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych.
9.    Materialne wspieranie dzieci i młodzieży pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych.
10.    Występowanie z wnioskami i postulatami pod adres władz samorządowych i instytucji wspierających rozwój kultury fizycznej i sportu.
11.    Prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury, sportu i turystyki.
12.    Organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień.
13.    Praca z dziećmi z rodzin patologicznych (alkoholizm, narkomania)
14.    Stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych.

Trochę historii najnowszej klasy „Pirat” w Polsce
2001
Zdzisław Sieradzki zostaje przyjęty do Międzynarodowego Związku kl. „Pirat” (IPA) jkao przedstawiciel Polski (9-ty kraj Związku)
Starty Polaków
2004
- Młodzieżowe Mistrzostwa Niemiec – Hamburg
Magdalena Rolbiecka /     Marcin Stęborski – 27 miejsce
- Mistrzostwa Turcji – Cesme
Zdzisław Sieradzki / Jan  M….. – 16 miejsce
2007
- Puchar Europy Niemcy – Barth
Magdalena Rolbiecka / Michał Wasiak – 67 miejsce
2008
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – Charzykowy
Jens Banditz / Suzane Thil (Niemcy) – I miejsce
2010
- Mistrzostwa Europy Juniorów – Berlin
Sandra Sikorska / Sara Sikorska – 26 miejsce
2012
- Regaty o Srebrny Toporek – Gustrow Niemcy
Zdzisław Sieradzki / Aleksander Jażdżewski – 64 miejsce
Sebastian Nowak / Andrzej Syska – 67 miejsce
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – Charzykowy
Jens Banditz / Ludger Wetzke – 1 miejsce
Gunther Struwing / Christel Ulwist – 2 miejsce
Andrzej Chęciński / Ewa Matysiak – 4 miejsce
2013
- 75 lat kl. „Pirat” – Berlin
Aleksander Jażdżewski / Sebastian Nowak – 123 miejsce
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Ryszard Gliszczyński / Jan Gliszczyński – 1 miejsce
Bartłomiej Bocian / Dawid Kaszubowski – 2 miejsce
Sebastian Nowak / Monika Mruk – 3 miejsce
Jakub Grychtok / Bartosz Drosakis – 4 miejsce

Mistrzostwa Krajowe odbywają się  w Austrii, Chile, Czechach, Danii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Turcji i na Węgrzech.
Mistrzostwa Europy Juniorów i Open odbywają się co 2 lata.
I Mistrzostwa Świata odbyły się w styczniu 2013 roku w Algorabbo w Chile

Kalendarz imprez 2014
- Regaty Otwarcia Sezonu, Charzykowy – 1.05
- Puchar jez. Charzykowskiego, Charzykowy – 31.05-1.06
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, Charzykowy – 12-13.07
-  Regaty Odpustowe, Charzykowy – 23-24.08
- Błękitna Wstęga jez. Charzykowskiego – 27.09

Dokumenty do pobrania
Decyzja o wpisie PZK PIRAT
Deklaracja członkowska

 

KLASA PIRAT


Konstruktor: Carl Martens
Rok powstania 1938
Długość 5,00m
Waga  170kg
Zanurzenie 0,20 – 1,05m
Powierzchnia żagli    
grot + fok 10 m2
spinaker 10 m2
Załoga 2 osoby


Polskie Zrzeszenie klasy „Pirat” posiada 4 kpl.  łodzie kl. „Pirat”.

Polecamy

BIP