image image image

CHKŻ CHOJNICE - PORT

Cennik opłat portowych 2017

Regulamin
Zasady przyznawania miejsc w porcie znajdują się w zakładce
Miejsca w porcie
ŁODZIE ŻAGLOWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1.110 zł
przy pomoście pływającym z bojkami 785 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 695 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu
615 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 22 zł
tydzień 77 zł
miesiąc 240 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1.210 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 900 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 770 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 30 zł
tydzień 110 zł
miesiąc 310 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1.300 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 985 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 850 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 35 zł
tydzień 120 zł
miesiąc 340 zł
ŁODZIE MOTOROWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1.350 zł
przy pomoście stałym 1.080 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 35 zł
tydzień 130 zł
miesiąc 380 zł
ŁODZIE MOTOROWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1.485 zł
przy pomoście stałym 1.240 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 38 zł
tydzień 150 zł
miesiąc 420 zł
ŁODZIE MOTOROWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1.860 zł
przy pomoście stałym 1.600 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 44 zł
tydzień 165 zł
miesiąc 495 zł
POZOSTAŁE USŁUGI
Opłata portowa za dobę (członkowie Klubu) 8 zł
Opłata portowa za dobę (pozostałe osoby) 10 zł
użycie slipu 30 zł
użycie dźwigu 70 zł
naprawy, mycie jachtów, ( roboczogodzina) + cena materiałów 30 zł
zimowanie jachtów ( wg cenników klubowych ) -
Ulgi w opłatach i pozostałe decyzje.
Dla aktywnych członków Klubów ChKŻ i LKS, wytypowanych przez Zarządy Klubów w ramach przysługujących limitów miejsc obowiązuje 50% ulgi w opłatach. Dla pozostałych członków w/w klubów obowiązuje 25% ulgi w opłatach. Uchwala się zakaz podnajmowania przydzielonych stanowisk. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach są opłacone składki członkowskie za 2017 r.
Warunkiem wprowadzenia jachtu na wyznaczone stanowisko jest uiszczenie opłaty za postój w biurze portu.

Polecamy

BIP