image image image

CHKŻ CHOJNICE - PORT

Cennik opłat portowych 2018

Regulamin
Zasady przyznawania miejsc w porcie znajdują się w zakładce
Miejsca w porcie
ŁODZIE ŻAGLOWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1.220 zł
przy pomoście pływającym z bojkami 860 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 770 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu
680 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 25 zł
tydzień 85 zł
miesiąc 265 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1.330 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 990 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 850 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 35 zł
tydzień 120 zł
miesiąc 340 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1.430 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 1.080 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 940 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 40 zł
tydzień 130 zł
miesiąc 370 zł
ŁODZIE MOTOROWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1.490 zł
przy pomoście stałym 1.190 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 40 zł
tydzień 140 zł
miesiąc 420 zł
ŁODZIE MOTOROWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1.630 zł
przy pomoście stałym 1.360 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 40 zł
tydzień 170 zł
miesiąc 460 zł
ŁODZIE MOTOROWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 2.050 zł
przy pomoście stałym 1.760 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 50 zł
tydzień 180 zł
miesiąc 550 zł
POZOSTAŁE USŁUGI
Opłata portowa za dobę (członkowie Klubu) 8 zł
Opłata portowa za dobę (pozostałe osoby) 10 zł
użycie slipu 30 zł
użycie dźwigu 70 zł
naprawy, mycie jachtów, ( roboczogodzina) + cena materiałów 30 zł
zimowanie jachtów ( wg cenników klubowych ) -
Ulgi w opłatach i pozostałe decyzje.
Dla aktywnych członków Klubów ChKŻ i LKS, wytypowanych przez Zarządy Klubów w ramach przysługujących limitów miejsc obowiązuje 50% ulgi w opłatach. Dla pozostałych członków w/w klubów obowiązuje 25% ulgi w opłatach. Uchwala się zakaz podnajmowania przydzielonych stanowisk. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach są opłacone składki członkowskie za 2018 r.
Warunkiem wprowadzenia jachtu na wyznaczone stanowisko jest uiszczenie opłaty za postój w biurze portu.

Polecamy

BIP