• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Aktualności

Członkostwo w CHKŻ

Informujemy wszystkich chętnych, którzy zainteresowani są wstąpieniem do Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, że wymagane jest spełnienie następujących warunków:

 • opłacić wpisowe do Klubu w wysokości 480 zł
 • opłacać składkę miesięczną w wysokości 20 zł miesięcznie
 • wypełnić zamieszczoną poniżej deklarację członkowską. Na deklaracji muszą być podpisy dwóch członków wprowadzających do Klubu z minimum 5-cio letnim stażem/

Deklaracja członkoska

Obozy żeglarskie w 2019 roku

Obóz szkoleniowy na stopień żeglarza jachtowego
Obóz żeglarski grupy rejsowej
Obóz żeglarski dla dzieci na łodziach OPTIMIST
Terminy obozów
Ceny obozów
Dokumenty do pobrania
Szkolenie dla młodzieży z zakresu kajakarstwa

GALERIA Z OBOZÓW

I. Obóz szkoleniowy na stopień żeglarza jachtowego
Jest to obóz, na którym uczestnicy zdobywają wiadomości teoretyczne oraz praktyczne na łodziach żaglowych klasy ORION – wachty 5-osobowe. Obóz kończy się egzaminem na stopień żeglarza jachtowego (dla osób, które do dnia egzaminu skończą 14 lat). Uczestnicy, którzy zdali egzamin, otrzymają zaświadczenie i występują z wnioskiem do Polskiego Związku Żeglarskiego o wydanie patentu żeglarza jachtowego.

Wymagania dla uczestników obozu :

  • wiek: ukończone 12 lat do 16 lat włącznie (w wersji stacjonarnej), osoby starsze tylko w formie dochodzącej lub szkolenie indywidualne,
  • zgoda rodziców na uprawianie żeglarstwa,
  • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
  • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy),
  • legitymacja szkolna.9 kwietnia 2013 r.  zostało podpisane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki dotyczące uprawiania turystyki wodnej. Na jego podstawie patent żeglarza jachtowego będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Istnieje możliwość uzyskania patentu motorowodnego – szczegóły na dole strony.

II. Obóz żeglarski dla grupy rejsowej
Uczestnicy obozu doskonalą swoje umiejętności żeglarskie pod opieka instruktora. W ramach pobytu przewiduje się zorganizowanie kilku jednodniowych rejsów po Jeziorze Charzykowskim. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, obozowicze grupy rejsowej nocują w Klubie.

Wymagania dla uczestników obozu:

 • wiek do 17 lat włącznie (rocznik 2002 i młodsi)
 • posiadanie patentu żeglarskiego (minimum żeglarza jachtowego) lub ukończenie kursu szkoleniowego na patent żeglarski, organizowanego przez nasz Klub,
 • zgoda rodziców,
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
 • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapeczka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy) + śpiwór,
 • sztućce, talerz, kubek.

Istnieje możliwość uzyskania patentu motorowodnego – szczegóły na dole strony.

Początek strony

III. Obóz żeglarski dla dzieci na łodziach OPTIMIST
Obóz przeznaczony dla najmłodszych kandydatów na żeglarzy. Obejmuje naukę podstawowego nazewnictwa, węzłów żeglarskich oraz samodzielnego prowadzenia łodzi żaglowej klasy OPTIMIST. Obóz kończy się zawodami o tytuł mistrza obozu. W ramach zajęć dodatkowych dzieci doskonalą umiejętność pływania, organizowane są dla nich zajęcia sportowe oraz ognisko żeglarskie.

Wymagania dla uczestników obozu :

 • wiek 7 (ukończone) -12 lat,
 • zgoda rodziców na uprawnienie żeglarstwa,
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
 • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapeczka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy).

Początek strony

IV. Terminy obozów
1. Obozy na patent żeglarza jachtowego, grupa rejsowa, grupa Optimist

 • I turnus – 23.06. – 06.07.2019 r.
 • II turnus – 07.07. – 20.07.2019 r.
 • III turnus – 21.07. – 03.08.2019 r.
 • IV turnus – 04.08. – 17.08.2019 r.
 • V turnus – 18.08 – 31.08.2019 r.

Początek strony

V. Ceny obozów
1. Obóz na patent żeglarza jachtowego :

 • dla młodzieży uczącej się do 16 lat – 1.950 zł
 • dla młodzieży dochodzącej – 650 zł
 • dla osób dochodzących – 650 zł

Cena nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej i opłaty za patent. Każdy uczestnik, chcący podejść do egzaminu, zobowiązany będzie do zarejestrowania się na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego i uiszczenia opłaty egzaminacyjnej na podane w trakcie rejestracji konto (w 2018 roku wynosiła ona 125 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat oraz dla osób dorosłych 250 zł).

2. Obóz dla dzieci na łodziach OPTIMIST – 1.700 zł
W 2019 roku nie przewiduje się obozów w klasie Optimist w wersji dochodzącej.


3. Obóz dla grupy rejsowej – 1.700 zł

Proponowane ceny obozów zakładają przewidywany umiarkowany wzrost cen usług i towarów w 2019 roku i w przypadku ich wzrostu mogą ulec zmianie.

Uczestnicy obozów zakwaterowani są w domu noclegowym Chojnickiego Klubu Zeglarskiego w pokojach 3 i 4-osobowych. Wyżywienie w jednym z pobliskich ośrodków wypoczynkowych.
Na obozy żeglarskie należy złożyć następujące dokumenty /w terminie minimum 2 miesięcy przed rozpoczęciem każdego turnusu/:

 • kartę kwalifikacyjną
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka
 • zgody rodziców na udział dziecka w obozie
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
 • zgody na leczenie i podawanie leków

oraz dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 500 zł w terminie 2 miesięcy przed datą rozpoczęcia obozu. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie zwrot zaliczki nastąpi tylko wówczas, jeżeli rezygnacja miała miejsce nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia obozu.
Pozostałą część zapłaty za obóz można dokonać również poprzez wpłatę na konto lub ewentualnie w dniu przyjazdu dziecka w kasie klubu – mile widziana wpłata na konto.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie, zaliczka nie będzie zwracana jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem obozu!

Kwaterowanie uczestników odbywa się w pierwszy dzień obozu (niedziela) w godzinach 10.00-13.00

Wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny (telefony, tablety, laptopy itp.) wszystkich uczestników, na czas trwania obozu, zostanie przekazany w depozyt u wychowawców obozu. Korzystanie z w/w sprzętu odbywać się będzie wyłącznie w godzinach ustalonych przez kierownika obozu.

Zapisów na obozy można dokonać telefonicznie – (52) 39 88 120 lub mailowo – biuro@chkz.pl

Początek strony

VI. Dokumenty do pobrania
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie opiekuna
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunek – dla rodziców
Zgoda rodzicow na leczenie i podawanie lekow

NOWOŚĆ !!!

Kurs motorowodny dla uczestników obozów organizowanych przez nasz Klub. W kursie mogą brać udział osoby w wieku 14-17 lat, które posiadają już patent żeglarski oraz uczestnicy obozu, biorący udział w szkoleniu na patent żeglarza jachtowego – min. 4 osoby.

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne na motorówce oraz zajęcia teoretyczne. Szkolenie zakończone jest egzaminem na patent sternika motorowodnego (patent wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Koszt szkolenia to 450 zł/os + koszt egzaminu i patentu

*********************************************************************************************************************

Szkolenie  dla młodzieży z zakresu kajakarstwa.

Organizatorem szkolenia jest sekcja kajakowa ChKŻ.

Terminy: 25 czerwca – 29 czerwca 2018 (szkolenie podstawowe) oraz 2 lipiec – 6 lipiec 2018 (szkolenie morskie) po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników (liczy się kolejność zgłoszeń).

Zajęcia prowadzone są w grupie do dziesięciu osób przez doświadczonego instruktora kajakarstwa, ratownika WOPR na różnych typach kajaków (turystyczne, górskie, morskie, regatowe – kajaki klasyczne).

Zapisy w biurze Klubu lub drogą elektroniczną: biuro@chkz.pl

Dokonanie wpłaty za szkolenie po potwierdzeniu zakwalifikowania uczestnika.


Program pięciodniowego szkolenia – poziom podstawowy:

Od poniedziałku do czwartku zajęcia w godzinach 9.00 – 13.00 przystań ChKŻ Charzykowy.
• zajęcia z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw kajakarstwa na kajakach jedno i dwuosobowych różnego typu; dobór sprzętu i kierunek szkolenia uzależniony jest od zdolności i zainteresowań uczestników oraz warunków pogodowych
• wybrane elementy ratownictwa wodnego oraz asekuracji (wywrotka, techniki udzielania pomocy po wywrotce, holowanie kajakarza, holowanie kajaka)
• gry i zabawy (wszystko na wodzie!) z akcentem na równowagę i koordynację oraz współpracę w grupie
• ocena wytrzymałości i poziomu umiejętności kajakarskich w aspekcie doboru trasy wycieczki/spływu
• w przerwie zajęć herbata ze słodkim/owocowym poczęstunkiem.

Piątek 9.00 – 16.00 spływ Brdą lub Chociną (w zależności od nabytych umiejętności i zainteresowań).
Koszt pięciodniowego szkolenia podstawowego 270 zł

Program pięciodniowego szkolenia – poziom morski:

Od poniedziałku do czwartku zajęcia w godzinach 9.00 – 13.00 przystań ChKŻ Charzykowy.
• zajęcia z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw kajakarstwa na kajakach jednoosobowych morskich i klasycznych (maratonach).
• wybrane elementy ratownictwa wodnego oraz asekuracji na kajakach jedno i dwuosobowych (np. wylanie wody z kajaka oraz wejście do łódki z wody po wywrotce)
• zabawy kształtujące umiejętność współpracy w grupie, próby wykonania eskimoski ze wspomaganiem
• w przerwie zajęć herbata ze słodkim/owocowym poczęstunkiem

Piątek 8.00 – 20.00 wyjazd nad morze (planowany obiad), próby pływania (serfowania) w strefie przyboju morskiego (Ustka) lub wycieczka morska po Zatoce Gdańskiej lub wycieczka po Gdańsku Motława Martwa Wisła.

Koszt pięciodniowego szkolenia morskiego 340 zł.

Program szkolenia przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może ulec zmianom.
Na stopień morski szkolenia przyjmowana jest młodzież, która ukończyła szkolenie podstawowe lub posiada doświadczenie w pływaniu kajakiem turystycznym. Uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom ukończenia szkolenia.

Wymagania od uczestników:
• preferowany wiek: szkolenie podstawowe 11 – 14 lat, szkolenie zaawansowane 14 – 18 lat
• umiejętność pływania wpław oraz dobry poziom sprawności ogólnej
• zgoda rodziców na udział w szkoleniu wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu (druk do pobrania na stronie www.chkz.pl lub w Klubie).
• odpowiedni strój, również kąpielowy (zalecany również zacisk na nos).
• dobry humor i umiejętność współpracy w grupie.

Dokumenty do pobrania

Gwarantujemy przeżycie wielu przygód i niezapomnianych wrażeń!

Więcej informacji udziela instruktor tel. 660 544 181