Obozy żeglarskie w 2021 roku

Obóz szkoleniowy na stopień żeglarza jachtowego
Obóz żeglarski grupy rejsowej
Obóz żeglarski dla dzieci na łodziach OPTIMIST
Terminy obozów
Ceny obozów
Dokumenty do pobrania
Szkolenie dla młodzieży z zakresu kajakarstwa

GALERIA Z OBOZÓW

I. Obóz szkoleniowy na stopień żeglarza jachtowego
Jest to obóz, na którym uczestnicy zdobywają wiadomości teoretyczne oraz praktyczne na łodziach żaglowych klasy ORION – wachty 5-osobowe. Obóz kończy się egzaminem na stopień żeglarza jachtowego (dla osób, które do dnia egzaminu skończą 14 lat). Uczestnicy, którzy zdali egzamin, otrzymają zaświadczenie i występują z wnioskiem do Polskiego Związku Żeglarskiego o wydanie patentu żeglarza jachtowego.

Wymagania dla uczestników obozu :

  • wiek: ukończone 12 lat do 16 lat włącznie (w wersji stacjonarnej), osoby starsze tylko w formie dochodzącej lub szkolenie indywidualne,
  • zgoda rodziców na uprawianie żeglarstwa,
  • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
  • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy),
  • legitymacja szkolna.
   9 kwietnia 2013 r.  zostało podpisane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki dotyczące uprawiania turystyki wodnej. Na jego podstawie patent żeglarza jachtowego będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Istnieje możliwość uzyskania patentu motorowodnego – szczegóły na dole strony.

II. Obóz żeglarski dla grupy rejsowej
Uczestnicy obozu doskonalą swoje umiejętności żeglarskie pod opieka instruktora. W ramach pobytu przewiduje się zorganizowanie kilku jednodniowych rejsów po Jeziorze Charzykowskim. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, obozowicze grupy rejsowej nocują w Klubie.

Wymagania dla uczestników obozu:

 • wiek do 17 lat włącznie (rocznik 2003 i młodsi)
 • posiadanie patentu żeglarskiego (minimum żeglarza jachtowego) lub ukończenie kursu szkoleniowego na patent żeglarski, organizowanego przez nasz Klub,
 • zgoda rodziców,
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
 • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapeczka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy) + śpiwór,
 • sztućce, talerz, kubek.

Istnieje możliwość uzyskania patentu motorowodnego – szczegóły na dole strony.

Początek strony

III. Obóz żeglarski dla dzieci na łodziach OPTIMIST
Obóz przeznaczony dla najmłodszych kandydatów na żeglarzy. Obejmuje naukę podstawowego nazewnictwa, węzłów żeglarskich oraz samodzielnego prowadzenia łodzi żaglowej klasy OPTIMIST. Obóz kończy się zawodami o tytuł mistrza obozu. W ramach zajęć dodatkowych dzieci doskonalą umiejętność pływania, organizowane są dla nich zajęcia sportowe oraz ognisko żeglarskie.

Wymagania dla uczestników obozu :

 • wiek 7 (ukończone) -12 lat,
 • zgoda rodziców na uprawnienie żeglarstwa,
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
 • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapeczka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy).

Początek strony

IV. Terminy obozów
1. Obozy na patent żeglarza jachtowego, grupa rejsowa, grupa Optimist

 • I turnus – 27.06. – 10.07.2021 r.
 • II turnus – 11.07. – 24.07.2021 r.
 • III turnus – 25.07. – 07.08.2021 r.
 • IV turnus – 08.08. – 21.08.2021 r.

Początek strony

V. Ceny obozów
1. Obóz na patent żeglarza jachtowego :

 • dla młodzieży uczącej się do 16 lat – 2.100 zł
 • dla młodzieży dochodzącej – 700 zł
 • dla osób dochodzących – 700 zł

Cena nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej i opłaty za patent. Każdy uczestnik, chcący podejść do egzaminu, zobowiązany będzie do zarejestrowania się na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego i uiszczenia opłaty egzaminacyjnej na podane w trakcie rejestracji konto (w 2019 roku wynosiła ona 125 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat oraz dla osób dorosłych 250 zł).

2. Obóz dla dzieci na łodziach OPTIMIST – 1.900 zł
W 2019 roku nie przewiduje się obozów w klasie Optimist w wersji dochodzącej.


3. Obóz dla grupy rejsowej – 1.900 zł

Proponowane ceny obozów zakładają przewidywany umiarkowany wzrost cen usług i towarów w 2020 roku i w przypadku ich wzrostu mogą ulec zmianie.

Uczestnicy obozów zakwaterowani są w domu noclegowym Chojnickiego Klubu Zeglarskiego w pokojach 3 i 4-osobowych. Wyżywienie w jednym z pobliskich ośrodków wypoczynkowych.
Na obozy żeglarskie należy złożyć następujące dokumenty /w terminie minimum 2 miesięcy przed rozpoczęciem każdego turnusu/:

 • kartę kwalifikacyjną
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka
 • zgody rodziców na udział dziecka w obozie
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
 • zgody na leczenie i podawanie leków

oraz dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 50% kwoty obozu zł w terminie 30 dni od daty zgłoszenia na obóz. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie zwrot zaliczki nastąpi tylko w przypadku nagłych wypadków, które zostaną udokumentowane przez rodzica (na karta pobytu w szpitalu, wypis szpitalny itp).
Pozostałą część zapłaty za obóz można dokonać również poprzez wpłatę na konto lub ewentualnie w dniu przyjazdu dziecka w kasie klubu – mile widziana wpłata na konto.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie, zaliczka nie będzie zwracana jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem obozu!

Kwaterowanie uczestników odbywa się w pierwszy dzień obozu (niedziela) w godzinach 10.00-13.00

Wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny (telefony, tablety, laptopy itp.) wszystkich uczestników, na czas trwania obozu, zostanie przekazany w depozyt u wychowawców obozu. Korzystanie z w/w sprzętu odbywać się będzie wyłącznie w godzinach ustalonych przez kierownika obozu.

Zapisów na obozy można dokonać telefonicznie – (52) 39 88 120 lub mailowo – biuro@chkz.pl

Początek strony

VI. Dokumenty do pobrania
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie opiekuna
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunek – dla rodziców
Zgoda rodzicow na leczenie i podawanie lekow

NOWOŚĆ !!!

Kurs motorowodny dla uczestników obozów organizowanych przez nasz Klub. W kursie mogą brać udział osoby w wieku 14-17 lat, które posiadają już patent żeglarski oraz uczestnicy obozu, biorący udział w szkoleniu na patent żeglarza jachtowego – min. 4 osoby.

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne na motorówce oraz zajęcia teoretyczne. Szkolenie zakończone jest egzaminem na patent sternika motorowodnego (patent wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Koszt szkolenia to 550 zł/os + koszt egzaminu i patentu

*********************************************************************************************************************