• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze ChKŻ 2010

Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego na podstawie decyzji z dnia 08 lutego 2010 roku zwołuje na dzień 11 kwietnia 2010r. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze ChKŻ.

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej w Charzykowach o godz. 14.00 w pierwszym lub o godz. 14.15 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

SPORT

CHKŻ

jest spadkobiercą tradycji Klubu Żeglarskiego Chojnice założonego dnia 16 marca 1922r., najstarszego Klubu Żeglarskiego  w Polsce. Siedziba Klubu znajduje się w Charzykowach.
Największe osiągnięcia sportowe w historii Klubu to tytuł Mistrzów Europy w kl. 420 w 1979r. załogi Wiesław Ossowski-Grzegorz Grau. Poza tym zawodnicy  CHKŻ startują z powodzeniem w kraju i zagranicą zdobywając wiele tytułów mistrzowskich.
Na organizowanych corocznie szkoleniowych obozach żeglarskich patenty żeglarskie uzyskuje ok. 120 osób.
Specjalnością Klubu stają się również obozy dla najmłodszych 7-10 letnich żeglarzy na łodziach Optimist w ramach tzw. „szkółek żeglarskich”.
W swojej najmłodszej historii CHKŻ może się poszczycić organizowaniem imprez światowej rangi, w tym:
dwukrotnie  w latach 1979 i 1990 Mistrzostw Europy w klasie 420
Mistrzostw Świata  w Windserfingu Śniegowo-lodowym w 1993r.
Poza tym Klub jest organizatorem regat centralnych, z których    najwyższą rangę posiada  „Memoriał Ottona Weilanda” – nestora żeglarstwa polskiego i założyciela Klubu.
Z imprez sportowo-rekreacyjnych najdłuższą , przedwojenną tradycję posiadają regaty „Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego”, w których startuje blisko 300 zawodników z całej Polski i nie tylko.

Ziemia chojnicka – kolebka sportów wodnych
75-lecie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego

Wspaniały sukces CHKŻ w rywalizacji Minist. Sportu

Zakończyło się współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2009 r. organizowane przez Ministerstwo Sportu. Na podstawie wyników tego współzawodnictwa budżet Ministerstwa jest dzielony na poszczególne województwa oraz dyscypliny sportu.
W rywalizacji zwyciężyło woj. mazowieckie zdobywając ponad 18 tys punktów. Nasze województwo uplasowało się na 6 miejscu zdobywając 10.773 pkt, z czego 1.215,5 pkt zdobyli żeglarze.

Kalendarz 2016

XX Memoriał Ottona Weilanda
kl. LAS, LAR, Laser 4,7, 420, Finn 23-24.04.2016
Regaty Konstytucyjne
kl. Optimist Gr. A i B, Laser 4,7, 420 30.04-01.05.2016
XX Memoriał Ottona Weilanda – Zawiadomienie o regatach 2016
kl. Optimist Gr. A i B 06-08.05.2016
Regaty w kl. Korsarz na Jeziorze Charzykowskim
kl. Korsarz 21-22.05.2016
Energa Sailing Cup – Zawiadomienie o regatach 2016
kl. OPTIMIST 08-10.07.2016
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w kl. Pirat
kl. Pirat 09-10.07.2016
Chojnice Team Cup – Drużynowy Puchar Europy
kl. Optimist – drużynowo 16-17.07.2016
Chojnicki Złoty Konik Morski
kl. Optimist Gr. A i B 06-07.08.2016
Puchar Komandora CHKŻ – Zawiadomienie o regatach 2016
kl. Optimist Gr. A i B, Laser 4,7, 420 10-11.09.2016
Puchar Jesieni
kl. Optimist Gr. A i B, Laser 4,7, 420 08-09.10.2016

Imprezy turystyczne

Regaty otwarcia sezonu w klasach żeglarskich 03.05.2016
Otwarcie sezonu żeglarskiego 2016
12.05.2016
Wianki 18.06.2016
Charzykowy Sailing Cup, Regaty o Puchar „Relaks”, „West-Pol”
18.06.2016
Regaty Odpustowe Zawiadomienie o regatach 2016 20-21.08.2016
79. Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego Zawiadomienie o regatach 2016, Instrukcja Żeglugi 2016 24.09.2016
Zakończenie sezonu żeglarskiego 2016 23.10.2016

Sponsoring

Szanowni Państwo

Od kilku lat nasz Klub plasuje się w ścisłej czołówce klasyfikacji klubów żeglarskich w Polsce. W 2007 roku zawodnicy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w klasyfikacji Ministerstwa Sportu zdobyli rekordową liczbę 184,5 pkt plasując się na 5 miejscu w Polsce (w 2006 roku 116 pkt i 9 miejsce). Zdobyliśmy ogółem 13 medali Mistrzostw Polski. Jest to najwyższa pozycja w historii Klubu.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy tj. do udziału w programie sponsoringu Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Mamy nadzieję, że ta forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów promocyjnych, szczególnie przydatnych w wypadku nasycenia rynku tradycyjną reklamą i znużenia odbiorców tradycyjnymi działaniami reklamowymi.

Sponsorowanie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego może przybrać następujące formy:

 • darowizny finansowe
 • nagrody rzeczowe
 • pokrycie kosztów zakupu pucharów
 • pokrycie kosztów związanych wyjazdami na regaty
 • pokrycie kosztów związanych z noclegiem i wyżywieniem uczestników regat

W zamian za wsparcie finansowe sponsorzy uzyskują prawo do prowadzenia własnej kampanii reklamowej zarówno na obiekcie – formą stałej współpracy jak i w czasie imprez sportowych, w zakresie odpowiadającym wysokości kwoty przekazanej w gotówce, darach rzeczowych lub usługach na rzecz ChKŻ Chojnice.

ChKŻ oferuje szereg działań o charakterze promocyjnym:

 1. Umieszczenie nazwy sponsora na banerach w trakcie regat
 2. Umieszczenie logo firmy i linku do strony na witrynie internetowej Klubu.
 3. Umieszczenie logo firmy na materiałach informacyjnych.
 4. Rozprowadzanie materiałów informacyjno-reklamowych wśród uczestników i widzów.
 5. Zaznaczenie wkładu sponsora poprzez wymienianie nazwy w trakcie trwania imprezy.
 6. Nagłaśnianie faktu sponsorowania poprzez przekazanie informacji o tym fakcie do mediów

Mamy nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się do naszej propozycji, natomiast z naszej strony deklarujemy szeroką promocję, wysoki poziom organizacyjny, możliwość nawiązania współpracy dotyczącej wszystkich ważniejszych imprez organizowanych przez ChKŻ Chojnice.

Przedstawiając propozycję współpracy liczymy, że spotka się ona z zainteresowaniem z Państwa strony.
Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą i liczymy na rozpoczęcie współpracy.