Chojnicki Klub Żeglarski zwraca się do członków Klubu, którzy posiadają swoje szafki z żaglowni klubowej, o podpisanie swoich szafek do końca czerwca br.

Szafki niepodpisane zostaną komisyjnie otwarte i przyznane innym zainteresowanym.