CHOJNICKIE WOPR organizuje kurs motorowodny na stopień sternika motorowodnego plus holowanie.

Zajęcia prowadzone będą w małej świetlicy CHKŻ Charzykowy ulica Rybacka 1. Rozpoczęcie zajęć 5 września 2014 r. godzina 16.00.
Zapisy u Marka Hackerta i Marka Koperskiego lub w dniu rozpoczęcia kursu. Tel. kontaktowy: 691 711 808

Harmonogram zajęć:
05.09.2014 godz. 16.00 – 19.00 – rozpoczęcie kursu oraz pierwsze zajęcia
06.09.2014 godz. 10.00 – 14.00 – zajęcia teoretyczne
07.09.2014 godz. 11.00 – 15.00 – zajęcia teoretyczne
10-11.09.2014. godz. 14.00 – 20.00 – zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z indywidualnym grafikiem zajęć
12.09.2014 godz. 16.00 – egzamin

Każdy uczestnik kursu musi przynieść 1 zdjęcie, ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Wzory zaświadczeń są dostępne na stronie internetowej ISSA.pl

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat motorowodny ISSA wraz z możliwością holowania obiektów nawodnych.

Cena kursu:
Dla członków WOPR i CHKŻ – 500 zł
Dla pozostałych – 600 zł
Egzamin i patent 350zł

Wpłaty na konto Chojnickiego WOPR Nr 85 1020 1491 0000 4402 0026 9605