• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Kurs motorowodny

Chojnickie WOPR organizuje kurs motorowodny ISSA na stopień: sternika motorowodnego plus holowanie.

Zajęcia prowadzone będą w małej świetlicy CHKŻ Charzykowy ulica Rybacka 1, rozpoczęcie zajęć 16 czerwca 2015 r. godzina 16;00 Zapisy u Marka Hackerta i Marka Koperskiego lub w dniu rozpoczęcia kursu. Tel. kontaktowy: 691711808

Harmonogram zajęć:
16-06-2015 godz. 16.00 – 20.00 – rozpoczęcie kursu oraz pierwsze zajęcia 
17-06-2015 godz. 16.00 – 20.00 – zajęcia teoretyczne 
19-06-2015 godz. 16.00 – 20.00 – zajęcia teoretyczne 
20-06-2015 godz. 10.00 – 19.00 – zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z indywidualnym grafikiem zajęć 
21 czerwca 2015 godz. 15.00 – egzamin

Każdy uczestnik kursu musi przynieść 1 zdjęcie, ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej. Wzory zaświadczeń są dostępne na stronie internetowej ISSA pl.
Po pozytywnym ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat motorowodny ISSA wraz z możliwością holowania obiektów nawodnych

Cena kursu:
– Dla członków WOPR i CHKŻ – 650 zł
– Dla pozostałych – 800 zł

W opłacie wliczony jest koszt egzaminu oraz patentu (350 zł)

Wpłaty na konto Chojnickiego WOPR do dnia 20-06-2015 r. 
Nr. 85 1020 1491 0000 4402 0026 9605