KOMUNIKAT

CHOJNICKIE WOPR organizuje KURS MOTOROWODNY ISSA na stopień: sternika motorowodnego plus holowanie.

Zajęcia prowadzone będą w małej świetlicy CHKŻ Charzykowy ul. Rybacka 1 rozpoczęcie zajęć: 17 WRZEŚNIA 2015 r. godzina 16.30
Zapisy u Marka Hackerta 602115543 i Marka Koperskiego lub w dniu rozpoczęcia kursu. Tel. kontaktowy : 691711808
Harmonogram zajęć :
17-09-2015 godz. 16.30 – 20.00 – rozpoczęcie kursu oraz pierwsze zajęcia
18-09-2015 godz. 16.30 – 20.00 – zajęcia teoretyczne 
19-09-2015 godz. 10.30 – 18.00 – zajęcia teoretyczne 
20-09-2015 godz. 10.30 – 14.00 – zajęcia praktyczne
20 sierpnia 2015 godz. 14.30 – egzamin

Każdy uczestnik kursu musi przynieść 1 zdjęcie, ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej. Wzory zaświadczeń są dostępne na stronie internetowej ISSA.pl

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:
Certyfikat motorowodny ISSA (Inland Power Yacht Skipper ) (do pływania jednostkami motorowodnymi włącznie ze skuterami wraz z możliwością holowania obiektów nawodnych.

Cena kursu:
Dla członków WOPR i CHKŻ – 650 zł
Dla pozostałych – 800 zł

W opłacie wliczony jest koszt egzaminu oraz patentu (350zł)

Wpłaty na konto Chojnickiego WOPR do dnia 18-09-2015r. Nr. 85 1020 1491 0000 4402 0026 9605