• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Licencje i OC na 2015 rok

Informujemy, że na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego pojawiła się informacja o licencjach i OC na sezon 2015. Pod poniższym linkiem znaleźć można szczegółowe informacje:

http://sport.pya.org.pl/licencje/licencja_zawodnika

Wniosek składa się z 4 stron (części):
– stronę nr 1 DANE OSOBOWE wypełnia zawodnik/rodzic oraz ją podpisuje
– stronę nr 2 (zał. nr 1) POTWIERDZENIE DANYCH PRZEZ KLUB wypełnia i podpisuje ChKŻ Chojnice
– stronę nr 3 (zał. nr 2) ZOBOWIĄZANIE ZAWODNIKA podpisuje zawodnik
– stronę nr 4 (zał. nr 3) ZGODA RODZICÓW podpisuje rodzic zawodnika

Wszyscy zawodnicy proszeni są o dostarczenie do Klubu wypełnionego i podpisanego wniosku oraz o wpłatę pieniędzy za OC, wówczas skróci to czas na wysłanie całej dokumentacji do PZŻ.