1. Termin i miejsce
Regaty rozegrane zostaną w dniach 26-27.08.2017 r. na J. Charzykowskim

2. Organizator
Organizatorami regat są: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Charzykowach oraz Chojnicki Klub Żeglarski, tel. (52) 39 88 120,  www.chkz.pl, biuro@chkz.pl

3. Cel regat
Celem regat jest integracja środowiska żeglarskiego, utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich naszego regionu.

4. Uczestnictwo
W regatach mogą brać udział zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach. Warunkiem przyjęcia do regat jest odpowiedni stan zdrowia oraz posiadanie uprawnień żeglarskich zgodnie z wymogami PZŻ.

5. Program regat
26.08.2017 r.     godz. 13.00 – 14.00    – przyjmowanie zgłoszeń
godz. 15.00              – start do wyścigów
27.08.2017 r.     godz. 11.00              – start do kolejnych wyścigów
ok godz. 15.00          – uroczyste zakończenie regat
W regatach nie będzie pobierane wpisowe do regat.

6. Klasy regat i kolejność startów
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach :
•    OPTIMIST
•    ORION
•    OMEGA
•    DELPHIA 24
•    600 (łodzie do 6 mb)
•    750 (łodzie od 6 mb do 7,5 mb)
•    +750 (łodzie powyżej 7,5 mb)
•    Wolna
Warunkiem uznania klasy jest start minimum 3 jachtów, w przypadku mniejszej  ilości, łodzie te zaliczone zostaną do klasy wolnej. Kolejność startów, sygnały startowe oraz trasa przedstawiona zostanie na otwarciu regat.

7. Nagrody
Zwycięzcy  poszczególnych klas otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach !
O r g a n i z a t o r z y