• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Zimowanie łodzi – sezon 2016/17

SKŁADOWANIE ŁODZI NA PLACU
Członkowie CHKŻ
łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 40 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 60 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
łodzie do 6 mb 70 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb 100 zł/m-c
ZA HANGAROWANIE ŁODZI
Członkowie CHKŻ
łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 80 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 100 zł/m-c
łodzie powyżej 7 mb 120 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
łodzie do 6 mb 150 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb 200 zł/m-c
POZOSTAŁE INFORMACJE
Opłaty dotyczą okresu od 15.10.2016 r. do 15 04.2017 r.
Od 15.04.2017 r. cena wzrasta o 200%.
Opłatę za m-ce X-XII należy uiścić do końca roku
Cennik dotyczy jachtów przechowywanych na terenie CHKŻ