• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Aktualności

Zofia Gil i Piotr Sołtysiak bezkonkurencyjni na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

W dniach 01-02.10.2022 odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Pieczyskach. W regatach startowali zawodnicy z klubów z Gdyni, Gdańska, Pucka, Chojnic, Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Świecia, Grudziądza, Żnina, Mechelinek i Charzyków. Łącznie ponad 100 zawodników. W ciągu dwóch dni udało się przeprowadzić 6 wyścigów w zmiennych warunkach wiatrowych. Wspaniały wynik osiągnęli zawodnicy CHKŻ Chojnice. Piotr Sołtysiak wygrał 4 wyścigi a dwa razy przypłynął trzeci. Natomiast koleżanka klubowa Zofia Gil wygrała 2 wyścigi a w pozostałych była druga i raz piąta. Chłopcy i dziewczynki startowali osobno. W rezultacie wygrali swoje kategorie z dużą przewagą punktową.
Pozostali zawodnicy klubowi również zajmowali miejsca na podium w poszczególnych wyścigach oraz co najważniejsze zdobywali nowe doświadczenie, które z pewnością zaprocentują w kolejnym sezonie. Gratulujemy!
Poniżej wyniki regat wszystkich zawodników CHKŻ.

Klasyfikacja dziewcząt:

1. Zofia Gil
12. Antonina Wiatrowska
17. Mila Pawłowska
31. Anna Sobieraj

Wyniki DZIEWCZĄT

Klasyfikacja chłopców:

1. Piotr Sołtysiak
19. Jan Matysiak
33. Tymon Dampc
42. Wojciech Gzubicki
48. Wiktor Balicki
57. Filip Sołtysiak

Wyniki CHŁOPCÓW

 

Skład Zarządu ChKŻ Chojnice na lata 2022-2026

ZARZĄD

Chojnickiego Klubu Żeglarskiego na lata  2022 – 2026

 

Jasnowski Dariusz – Komandor ChKŻ

Statkiewicz Krzysztof – v-ce Komandor

Majorczyk Mariusz – v-ce Komandor

Schmidt Dariusz – Skarbnik

Dzięcielski Łukasz  – Sekretarz

Baranowski Sławomir – członek

Biesek Tomasz – członek

Drobiński Piotr – członek

Grugel Artur – członek

Pestka Krzysztof – członek

Szczukowski Paweł – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Abendrot Edward – Przewodniczący

Czapiewski Mariusz    – członek

Turzyński Przemysław – członek

Błękitna Wstęga J. Charzykowskiego – komunikat

W związku z prognozowanymi słabymi wiatrami w dniu 24.09.2022 zmianie ulega plan startów.

od godziny 11.00 – tradycyjna grochówka przy plaży w Małych Swornegaciach

godz. 11.30 – odprawa sterników

od godz. 12.00 – starty wg kolejności:

12.00 – Optimist i kajaki

12.10 – DZ

12.20 – klasy regatowe

12.30 – klasy turystyczne

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ChKŻ

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, na podstawie decyzji z dnia 6 czerwca 2022 r., zwołuje na dzień 25 września 2022 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ChKŻ

 

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej w Charzykowach o godz. 1400 w pierwszym, lub o godz. 1415 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania
 2. Powołanie Prezydium Zebrania – wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 3. Przyjęcie porządku oraz regulaminu Zebrania
 4. Wybór Komisji:
  1. Komisji Mandatowo-Wyborczej
  2. Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Sprawozdania z działalności:
  1. Zarządu Klubu
  2. Finansowej Klubu za 2021 rok
  3. Komisji Rewizyjnej
  4. Komisji Mandatowo-Wyborczej
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu
 3. Zgłoszenie kandydatów do władz Klubu:
  1. Kandydatury Komisji Mandatowo-Wyborczej
  2. Kandydatury z sali
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 2. Wybory
 3. Wolne głosy i wnioski
 4. Podjęcie uchwał i wniosków
 5. Zakończenie Zebrania

Obecność członków Klubu obowiązkowa !!

Za Zarząd