Zarząd klubu

Chojnicki Klub Żeglarski

Skład zarządu2022 - 2026

1.    Jasnowski Dariusz Komandor ChKŻ
2.    Statkiewicz Krzysztof v-ce Komandor
3.    Majorczyk Mariusz v-ce Komandor
4.    Schmidt Dariusz Skarbnik
5.    Dzięcielski Łukasz Sekretarz
6.    Baranowski Sławomir członek
7.    Biesek Tomasz członek
8.    Drobiński Piotr członek
9.    Grugel Artur członek
10.  Pestka Krzysztof członek
11.   Szczukowski Paweł członek

Chojnicki Klub Żeglarski

Skład Komisji Rewizyjnej 2022 - 2026

1.  Abendrot Edward Przewodniczący
2.  Czapiewski Mariusz członek
3.  Turzyński Przemysław członek