Patent motorowodny

Dla uczestników naszych obozów żeglarskich prowadzimy szkolenie motorowodne, zakończone egzaminem na patent sternika motorowodnego.
Koszt egzaminu: 125 zł (płatne przed egzaminem), koszt szkolenia motorowodnego: 600 zł (płatne po zdaniu egzaminu).

Dla osób pełnoletnich jest możliwość przeprowadzenia szkolenia motorowodnego w formie indywidualnej – więcej informacji w biurze: tel. 52 39 88 120, biuro@chkz.pl