Działalność sekcji kajakowej

Kajakarstwo

TWORZENIE I POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI SEKCJI

Inspiracją do powstania sekcji kajakowej było odkrycie,  na zajęciach wychowania fizycznego  w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach, dużego potencjału w sferze ruchowej jaki istnieje u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Potencjał ten stał się bazą do rozwoju nie tylko motoryki i umiejętności technicznych związanych z trenowanymi dyscyplinami ale także stał się źródłem rozwoju osobowego i społecznego sportowców .
Zajęcia sportowe stały się pretekstem do stworzenia szerokiej płaszczyzny rehabilitacji. Duży wpływ na tworzenie programu działania miały koncepcja terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną Jeana Vanier’a oraz filozofii Olimpiad Specjalnych. Nawiązana od 1992 roku współpraca z bydgoskim oddziałem Olimpiad specjalnych zaowocowała startami w zawodach (Sępólno Krajeńskie i Wrocław 1993) i formalnym utworzeniem sekcji, które miało miejsce 22 listopada 1993 .

Pomysł utworzenia sekcji dla specjalnych sportowców zyskał aprobatę  radnych i ówczesnego Burmistrza Chojnic, którzy przyznali dotację pozwalającą na rozpoczęcie działalności . W czerwcu 1995 roku sekcja weszła w struktury  Chojnickiego Klubu Sportowego „Kolejarz”  zyskała podmiotowość prawną i możliwość pozyskiwania środków na działalność. Sekcja była  pierwszą w Polsce działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zasadach podobnych jak wiele innych sekcji sportowych w zwykłym Klubie.

Od początku istnienia w skład grupy treningowej wchodziły osoby niepełnosprawne i ich „sprawniejsi” partnerzy uczący się w szkołach średnich. Taki  skład pozwolił optymalnie realizować wszechstronną terapię osób niepełnosprawnych i postaw altruistycznych u partnerów.
Początkowo realizowano zajęcia doskonaląc umiejętności poznane już przez sportowców. Zaangażowanie wolontariuszy w „pracy jeden na jeden” dawało nową jakość pracy.
Nauka jazdy rowerem, pływania „w pław” czy progresja umiejętności lekkoatletycznych czy koszykarskich następowały teraz szybciej a przy okazji była możliwe nawiązanie nowych jakościowo stosunków interpersonalnych.

Dalsza współpraca ze Stowarzyszeniem „Olimpiady Specjalne” umożliwiła starty zawodników w imprezach rangi wojewódzkiej,  a z czasem ogólnopolskiej i międzynarodowej a także organizację imprez. W dniach 1-2 czerwca 1995 sekcja współpracując ze Specjalną Szkołą Podstawową i innymi podmiotami zorganizowała V Wojewódzką Olimpiadę Specjalną. W dwudniowej imprezie w konkurencjach lekkoatletycznych wystartowało prawie 200 zawodników a przy organizacji pracowało ok. 250 wolontariuszy. Patronat nad imprezą objął ówczesny Burmistrz Miasta A. Gąsiorowski a w pomoc finansową i  rzeczową włączyło się wiele firm i zakładów pracy.

Po niespełna roku działalności nastąpił przełom w działalności sekcji – grupa rozpoczęła zajęcia z kajakarstwa.. Wielka przygoda, nowe wyzwania  i  terapeutyczne walory treningów na J. Charzykowskim na dobre wciągnęły grupę . Pomoc w przygotowaniu sprzętu, współpraca na jednej łódce podczas przemierzania jeziora i rzek, zmaganie się z trudnymi warunkami atmosferycznymi i smak satysfakcji „zdobywcy” integrowały sportowców i ich partnerówjak nigdy przedtem.
W pierwszym okresie treningu wolontariusze instruowali i uczyli podstawowych umiejętności kajakarskich oraz  asekurowali sportowców. Po trzech latach, kiedy na zajęcia przyszedł nowy nabór, wolontariuszy role się odmieniły. Typowo sportowy charakter treningu urozmaicano  elementami turystyki kajakowej organizując jednodniowe spływy kajakowe i wycieczki.
W celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa w sezonie martwym dla kajakarstwa prowadzono zajęcia z pływania na basenie w Świeciu i Starogardzie Gd. Gdy wybudowano pływalnię w Chojnicach , wzbogacono zajęcia o elementy ratownictwa wodnego i kajakarstwa.
Ostatnią dyscypliną wprowadzoną do całorocznego programu sekcji była koszykówka zunifikowana. Trening gry zespołowej pozwalał podnosić ogólną sprawność fizyczną ale również uczył współpracy w grupie i przynosił wszystkim wiele satysfakcji. Treningi rozpoczęliśmy na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 a w 2006 r przenieśliśmy się do nowego obiektu Zespołu Szkół Specjalnych.
W ten sposób powstał spójny program zajęć sportowo-rehabilitacyjnych funkcjonujący przez cały rok.  Rozszerzeniem działalności były dwutygodniowe obozy  organizowane w okresie letnim. Były one okazją do treningu sportowego ale także do uprawiania turystyki i rekreacji a może przede wszystkim do wyrabiania u sportowców samodzielności i zaradności a u partnerów umiejętności terapeutycznych i kreatywności.

Nabywane umiejętności sportowe pozwoliły na  starty w lokalnych zawodach amatorskich oraz w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich, europejskich i światowych Olimpiad Specjalnych przynosząc sportowcom wiele sukcesów i satysfakcji .
Doświadczenia zdobyte przez wielu partnerów pracujących w sekcji na  rzecz sportowców niepełnosprawnych pozwoliły odkryć zdolności pedagogiczne i wybrać  zawód.
Dla wszystkich czas spędzony w „Szansie” jest  przygodą, którą nie łatwo zapomnieć.