Członkostwo w CHKŻ

Członkostwo w CHKŻ

Informujemy wszystkich chętnych, którzy zainteresowani są wstąpieniem do Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, że wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • opłacić wpisowe do Klubu w wysokości 480 zł