• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Port jachtowy

Port jachtowy

Port jachtowy nad Jeziorem Charzykowskim jest jednym z piękniejszych portów w Polsce. Posiada ponad 100 miejsc postojowych dla jachtów, jak i łodzi motorowych. Bliskość przyrody i urokliwe krajobrazy przyciągają nad Jezioro Charzykowskie coraz większą ilość żeglarzy, chcących miło i spokojnie spędzić czas.

Cumowanie jachtów

Dostawa wody i energii elektrycznej

Toalety, prysznice

Zasady przyznawania miejsc portowych w porcie.
1. Miejsca w porcie przyznawane są na podstawie wniosków na piśmie, złożonych w sekretariacie Klubu do końca grudnia.
2. Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi najemcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • terminowo opłacają opłaty stanowiskowe, opłaty portowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,
  • przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,
  • angażują się w sposób szczególny w rozwój szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży.

3. Zasady przydzielania miejsc w porcie pozostają bez zmian.
Umowy podpisywane będą w okresie od 2 stycznia do 31 marca.

Brak umowy oznaczać będzie automatycznie rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska.

ŁODZIE ŻAGLOWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 410 zł
przy pomoście pływającym z bojkami 990 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 890 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 780 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 30 zł
tydzień 100 zł
miesiąc 310 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 540 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 1 140 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 980 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 40 zł
tydzień 140 zł
miesiąc 400 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 650 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 1 240 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 1 090 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 50 zł
tydzień 1630 zł
miesiąc 430 zł
ŁODZIE MOTOROWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1 730 zł
przy pomoście stałym 1 380 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 50 zł
tydzień 1740 zł
miesiąc 490 zł
ŁODZIE MOTOROWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1 880 zł
przy pomoście stałym 1 570 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 50 zł
tydzień 200 zł
miesiąc 530 zł
ŁODZIE MOTOROWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 2 370 zł
przy pomoście stałym 2 040 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 60 zł
tydzień 210 zł
miesiąc 640 zł
POZOSTAŁE USŁUGI
Opłata portowa za dobę (członkowie Klubu) 10 zł
Opłata portowa za dobę (pozostałe osoby) 12 zł
użycie slipu 30 zł
użycie dźwigu 70 zł
użycie myjki do mycia jachtów (roboczogodzina) 50 zł
użycie myjki (do 1 godziny) 20 zł
Ulgi w opłatach i pozostałe decyzje.
Dla aktywnych członków Klubów ChKŻ i LKS, wytypowanych przez Zarządy Klubów w ramach przysługujących limitów miejsc obowiązuje 50% ulgi w opłatach. Dla pozostałych członków w/w klubów obowiązuje 25% ulgi w opłatach. Uchwala się zakaz podnajmowania przydzielonych stanowisk. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach są opłacone składki członkowskie za dany rok
Warunkiem wprowadzenia jachtu na wyznaczone stanowisko jest podpisanie umowy najmu.
SKŁADOWANIE ŁODZI NA PLACU
Członkowie CHKŻ
łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 40 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 60 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
łodzie do 6 mb 70 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb 100 zł/m-c
ZA HANGAROWANIE ŁODZI
Członkowie CHKŻ
łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 80 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 100 zł/m-c
łodzie powyżej 7 mb 120 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
łodzie do 6 mb 150 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb 200 zł/m-c
POZOSTAŁE INFORMACJE
Opłaty dotyczą okresu od 15 października do 15 kwietnia
Od 15 kwietnia cena wzrasta o 200%.
Opłatę za m-ce X-XII należy uiścić do końca roku
Cennik dotyczy jachtów przechowywanych na terenie CHKŻ

Budowa portu w latach 2006 - 2007