• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Port jachtowy

Port jachtowy

Port jachtowy nad Jeziorem Charzykowskim jest jednym z piękniejszych portów w Polsce. Posiada ponad 100 miejsc postojowych dla jachtów, jak i łodzi motorowych. Bliskość przyrody i urokliwe krajobrazy przyciągają nad Jezioro Charzykowskie coraz większą ilość żeglarzy, chcących miło i spokojnie spędzić czas.

Cumowanie jachtów

Dostawa wody i energii elektrycznej

Toalety, prysznice

Zasady przyznawania miejsc portowych w porcie.
1. Miejsca w porcie przyznawane są na podstawie wniosków na piśmie, złożonych w sekretariacie Klubu do końca grudnia.
2. Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi najemcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • terminowo opłacają opłaty stanowiskowe, opłaty portowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,
  • przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,
  • angażują się w sposób szczególny w rozwój szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży.

3. Zasady przydzielania miejsc w porcie pozostają bez zmian.
Umowy podpisywane będą w okresie od 2 stycznia do 31 marca.

Brak umowy oznaczać będzie automatycznie rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska.

ŁODZIE ŻAGLOWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 220 zł
przy pomoście pływającym z bojkami 860 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 770 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 680 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 25 zł
tydzień 85 zł
miesiąc 265 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 330 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 990 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 850 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 35 zł
tydzień 120 zł
miesiąc 340 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 430 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 1 080 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 940 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 40 zł
tydzień 130 zł
miesiąc 370 zł
ŁODZIE MOTOROWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1 490 zł
przy pomoście stałym 1 190 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 40 zł
tydzień 140 zł
miesiąc 420 zł
ŁODZIE MOTOROWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1 630 zł
przy pomoście stałym 1 360 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 40 zł
tydzień 170 zł
miesiąc 460 zł
ŁODZIE MOTOROWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 2 050 zł
przy pomoście stałym 1 760 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 50 zł
tydzień 180 zł
miesiąc 550 zł
POZOSTAŁE USŁUGI
Opłata portowa za dobę (członkowie Klubu) 8 zł
Opłata portowa za dobę (pozostałe osoby) 10 zł
użycie slipu 30 zł
użycie dźwigu 70 zł
naprawy, mycie jachtów, ( roboczogodzina) + cena materiałów 30 zł
zimowanie jachtów ( wg cenników klubowych )
Ulgi w opłatach i pozostałe decyzje.
Dla aktywnych członków Klubów ChKŻ i LKS, wytypowanych przez Zarządy Klubów w ramach przysługujących limitów miejsc obowiązuje 50% ulgi w opłatach. Dla pozostałych członków w/w klubów obowiązuje 25% ulgi w opłatach. Uchwala się zakaz podnajmowania przydzielonych stanowisk. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach są opłacone składki członkowskie za 2018 r.
Warunkiem wprowadzenia jachtu na wyznaczone stanowisko jest uiszczenie opłaty za postój w biurze portu.
SKŁADOWANIE ŁODZI NA PLACU
Członkowie CHKŻ
łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 40 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 60 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
łodzie do 6 mb 70 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb 100 zł/m-c
ZA HANGAROWANIE ŁODZI
Członkowie CHKŻ
łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 80 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 100 zł/m-c
łodzie powyżej 7 mb 120 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
łodzie do 6 mb 150 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb 200 zł/m-c
POZOSTAŁE INFORMACJE
Opłaty dotyczą okresu od 15 października do 15 kwietnia
Od 15 kwietnia cena wzrasta o 200%.
Opłatę za m-ce X-XII należy uiścić do końca roku
Cennik dotyczy jachtów przechowywanych na terenie CHKŻ

Budowa portu w latach 2006 - 2007