• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Port jachtowy

Port jachtowy

Port jachtowy nad Jeziorem Charzykowskim jest jednym z piękniejszych portów w Polsce. Posiada ponad 100 miejsc postojowych dla jachtów, jak i łodzi motorowych. Bliskość przyrody i urokliwe krajobrazy przyciągają nad Jezioro Charzykowskie coraz większą ilość żeglarzy, chcących miło i spokojnie spędzić czas.

Cumowanie jachtów

Dostawa wody i energii elektrycznej

Toalety, prysznice

Zasady przyznawania miejsc portowych w porcie.
1. Miejsca w porcie przyznawane są na podstawie wniosków na piśmie, złożonych w sekretariacie Klubu do końca grudnia.
2. Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi najemcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • terminowo opłacają opłaty stanowiskowe, opłaty portowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,
  • przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,
  • angażują się w sposób szczególny w rozwój szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży.

3. Zasady przydzielania miejsc w porcie pozostają bez zmian.
Umowy podpisywane będą w okresie od 1 lutego do 31 marca.

Brak umowy oznaczać będzie automatycznie rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska.

ŁODZIE ŻAGLOWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 550 zł
przy pomoście pływającym z bojkami 1 090 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 980 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 860 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 30 zł
tydzień 110 zł
miesiąc 340 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 690 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 1 250 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 1 080 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 40 zł
tydzień 150 zł
miesiąc 440 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 1 820 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 1 360 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 1 200 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 50 zł
tydzień 180 zł
miesiąc 470 zł
ŁODZIE MOTOROWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 1 900 zł
przy pomoście stałym 1 520 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 50 zł
tydzień 190 zł
miesiąc 540 zł
ŁODZIE MOTOROWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 2 070 zł
przy pomoście stałym 1 730 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 50 zł
tydzień 220 zł
miesiąc 580 zł
ŁODZIE MOTOROWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 2 610 zł
przy pomoście stałym 2 240 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 60 zł
tydzień 230 zł
miesiąc 700 zł
POZOSTAŁE USŁUGI
Opłata portowa za dobę (członkowie Klubu) 10 zł
Opłata portowa za dobę (pozostałe osoby) 12 zł
użycie slipu 30 zł
użycie dźwigu 70 zł
użycie myjki do mycia jachtów (roboczogodzina) 50 zł
użycie myjki (do 1 godziny) 20 zł
Ulgi w opłatach i pozostałe decyzje.
Dla aktywnych członków Klubów ChKŻ i LKS, wytypowanych przez Zarządy Klubów w ramach przysługujących limitów miejsc obowiązuje 50% ulgi w opłatach. Dla pozostałych członków w/w klubów obowiązuje 25% ulgi w opłatach.

Uchwala się zakaz podnajmowania przydzielonych stanowisk.Najemca zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania jachtem będącym przedmiotem umowy najmu. Łodzie motorowe muszą posiadać aktualny przegląd techniczny.

Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach są opłacone składki członkowskie za dany rok.
Warunkiem wprowadzenia jachtu na wyznaczone stanowisko jest podpisanie umowy najmu.

SKŁADOWANIE ŁODZI NA PLACU
Członkowie CHKŻ
łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 50 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 80 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
łodzie do 6 mb 90 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb 120 zł/m-c
ZA HANGAROWANIE ŁODZI
Członkowie CHKŻ
łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 100 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 120 zł/m-c
łodzie powyżej 7 mb 150 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
łodzie do 6 mb 180 zł/m-c
łodzie powyżej 6 mb 250 zł/m-c
POZOSTAŁE INFORMACJE
Opłaty dotyczą okresu od 15 października do 15 kwietnia
Od 15 kwietnia cena wzrasta o 200%.
Opłatę za m-ce X-XII należy uiścić do końca roku
Cennik dotyczy jachtów przechowywanych na terenie CHKŻ

Budowa portu w latach 2006 - 2007