Port jachtowy

Port jachtowy nad Jeziorem Charzykowskim jest jednym z piękniejszych portów w Polsce. Posiada ponad 100 miejsc postojowych dla jachtów, jak i łodzi motorowych. Bliskość przyrody i urokliwe krajobrazy przyciągają nad Jezioro Charzykowskie coraz większą ilość żeglarzy, chcących miło i spokojnie spędzić czas.

Cumowanie jachtów

Dostawa wody i energii elektrycznej

Toalety, prysznice

Zasady przyznawania miejsc portowych w porcie.
1. Miejsca w porcie przyznawane są na podstawie wniosków na piśmie, złożonych w sekretariacie Klubu do końca grudnia.
2. Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi najemcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • terminowo opłacają opłaty stanowiskowe, opłaty portowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,
  • przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,
  • angażują się w sposób szczególny w rozwój szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży.

3. Zasady przydzielania miejsc w porcie pozostają bez zmian.
Umowy podpisywane będą w okresie od 1 marca do 31 marca.

Brak umowy oznaczać będzie automatycznie rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska.

ŁODZIE ŻAGLOWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 2.210 zł
przy pomoście pływającym z bojkami 1.560 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu  1.400 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu  1.240 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 50 zł
tydzień 155 zł
miesiąc 480 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 2.420 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 1.800 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 1.550 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 65 zł
tydzień 215 zł
miesiąc 625 zł
ŁODZIE ŻAGLOWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym z Y-bomami 2.600 zł
przy pomoście stałym wewnątrz portu 1.950 zł
przy pomoście stałym na zewnątrz portu 1.720 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 80 zł
tydzień 260 zł
miesiąc 675 zł
ŁODZIE MOTOROWE DO 6 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 2.720 zł
przy pomoście stałym 2.170 zł
Postój łodzi bez załogi
doba 80 zł
tydzień 275 zł
miesiąc 765 zł
ŁODZIE MOTOROWE OD 6 DO 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 2.970 zł
przy pomoście stałym 2.470 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 85 zł
tydzień 315 zł
miesiąc 830 zł
ŁODZIE MOTOROWE POWYŻEJ 7 METRÓW DŁUGOŚCI
Postój łodzi bez załogi (sezon)
przy pomoście pływającym 3.730 zł
przy pomoście stałym 3.200 zł
Postój łodzi bez załogi:
doba 90 zł
tydzień 325 zł
miesiąc 1.000 zł
POZOSTAŁE USŁUGI
Opłata portowa za dobę (członkowie Klubu) 15 zł
Opłata portowa za dobę (pozostałe osoby) 20 zł
użycie slipu 30 zł
użycie dźwigu 100 zł
użycie myjki do mycia jachtów (do 1 godziny) 60 zł
Ulgi w opłatach i pozostałe decyzje.
Dla aktywnych członków Klubów ChKŻ i LKS, wytypowanych przez Zarządy Klubów w ramach przysługujących limitów miejsc obowiązuje 50% ulgi w opłatach. Dla pozostałych członków w/w klubów obowiązuje 25% ulgi w opłatach.

Uchwala się zakaz podnajmowania przydzielonych stanowisk.Najemca zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania jachtem będącym przedmiotem umowy najmu. Łodzie motorowe muszą posiadać aktualny przegląd techniczny.

Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach są opłacone składki członkowskie za dany rok.
Warunkiem wprowadzenia jachtu na wyznaczone stanowisko jest podpisanie umowy najmu.

SKŁADOWANIE ŁODZI NA PLACU – 2022/2023
Członkowie CHKŻ
– łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 60 zł/m-c
– łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 100 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
– łodzie do 6 mb 120 zł/m-c
– łodzie powyżej 6 mb 150 zł/m-c
ZA HANGAROWANIE ŁODZI – 2022/2023
Członkowie CHKŻ
– łodzie do 6 mb ( np. Orion, Omega) 120 zł/m-c
– łodzie powyżej 6 mb (np. Venus , Tess ) 150 zł/m-c
– łodzie powyżej 7 mb 200 zł/m-c
Niezrzeszeni w CHKŻ
– łodzie do 6 mb 200 zł/m-c
– łodzie powyżej 6 mb 300 zł/m-c
POZOSTAŁE INFORMACJE
Opłaty dotyczą okresu od 15 października do 15 kwietnia
Od 15 kwietnia cena wzrasta o 200%.
Opłatę za m-ce X-XII należy uiścić do końca roku
Cennik dotyczy jachtów przechowywanych na terenie CHKŻ

Budowa portu w latach 2006 - 2007