Archiwum – obozy i kursy dla dzieci i młodzieży

Nasza oferta

Obozy i kursy dla dzieci i młodzieży

Chojnicki Klub Żeglarski od wielu lat organizuje obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem od łódek klasy Optimist, by w kolejnych latach szkolić się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów pod kątem uzyskania patentu żeglarskiego.

Dla kogo ?

 • dzieci wieku  7-14 lat ,

Czego uczymy?

 •  odpowiedzialności, wytrwałości, krok po kroku przyzwyczajamy dzieci do żeglarstwa, tak aby przez zabawę nauczyć podstawowych zasad.
 • poza żeglarstwem na łódkach klasy optymist urozmaicamy  zajęcia poprzez  :

– zabawę na deskach SUP

– zorganizowane wyjście na strzeżone kąpielisko

– wyścigi łodzi na pagajach

– nauka węzłów i prac bosmańskich

– zajęcia z podstaw kajakarstwa

– zorganizowane zajęcia sensoplastyczne

 

Co otrzymujecie ?

 • instruktora i opiekuna z  zabezpieczeniem na wodzie w postaci (pontonu lub motorówki)
 • kamizelki asekuracyjne
 • doświadczonych wychowawców z wieloletnia praktyką, którzy corocznie opiekują się u nas dziećmi
 • łodzie typu OPTIMIST –  doposażone do standardu regatowego
 • dostęp do mariny i infrastruktury hotelowej
 • opiekę medyczną
 • dostęp do świetlicy klubowej ,  wyposażonej w gry planszowe, ping pong
 • koszulki pamiątkowe z logo klubu
 •  wspólne ognisko
 • obóz kończymy zwodami o tytuł mistrza obozu
 • wodę mineralną zawsze dostępną

 

Podczas zajęć szczególna  uwagę zwracamy  na ograniczenie telefonu komórkowego (ale nie zabraniamy) tak aby najważniejsze były aktywności na świeżym powietrzu.

Wymagania

 • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapeczka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy).
 • krem z filtrem
 • nastawienie na świetną przygodę!

Dokumenty

 •  Patrz zakładka głowna dokumenty do pobrania

 

Cena

Obóz na patent żeglarza jachtowego :

 • dla młodzieży uczącej się do 17 lat – 3.500 zł
 • dla młodzieży dochodzącej – 900 zł

 

 

Jest to obóz, na którym uczestnicy zdobywają wiadomości teoretyczne oraz praktyczne na łodziach żaglowych klasy SIGMA – wachty 5-osobowe. Obóz kończy się egzaminem na stopień żeglarza jachtowego (dla osób, które do dnia egzaminu skończą 14 lat). Uczestnicy, którzy zdali egzamin, otrzymają zaświadczenie i występują z wnioskiem do Polskiego Związku Żeglarskiego o wydanie patentu żeglarza jachtowego.

Wymagania dla uczestników obozu :

  • wiek: ukończone 12 lat do 17 lat włącznie (w wersji stacjonarnej), osoby starsze tylko w formie dochodzącej lub szkolenie indywidualne (wyłącznie w przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego)
  • zgoda rodziców na uprawianie żeglarstwa,
  • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
  • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy),
  • legitymacja szkolna.
  • 9 kwietnia 2013 r.  zostało podpisane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki dotyczące uprawiania turystyki wodnej. Na jego podstawie patent żeglarza jachtowego będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Istnieje możliwość uzyskania patentu motorowodnego

Obóz przeznaczony dla uczestników posiadających uprawnienia żeglarza jachtowego.

W godzinach przedpołudniowych uczestnicy doskonalą swe umiejętności żeglarskie pod opieką instruktora wspólnie z grupą szkolącą się na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia popołudniowe polegać będą na nauce żeglowania regatowego na łodziach regatowych klasy m.in. 420, ISA 407

Wymagania dla uczestników obozu:

 • wiek od 14 do 17 lat włącznie
 • posiadanie patentu żeglarskiego (minimum żeglarza jachtowego),
 • zgoda rodziców,
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
 • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapeczka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy).

 

Obozy na patent żeglarza jachtowego, grupa Optimist, grupa szkoleniowo-regatowa

 • I turnus – 25.06. – 08.07.2023 r.
 • II turnus – 09.07. – 22.07.2023 r.
 • III turnus – 23.07. – 05.08.2023 r.
 • IV turnus – 06.08. – 19.08.2023 r.

1. Obóz na patent żeglarza jachtowego :

 • dla młodzieży uczącej się do 17 lat – 3.500 zł
 • dla młodzieży dochodzącej – 900 zł (Wersja dochodząca możliwa tylko w przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego)
 • dla osób dochodzących – 900 zł (Wersja dochodząca możliwa tylko w przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego)

Cena nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej i opłaty za patent. Każdy uczestnik, chcący podejść do egzaminu, zobowiązany będzie do zarejestrowania się u Komisji Egzaminacyjnej oraz uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (w 2022 roku wynosiła ona 125 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat oraz dla osób dorosłych 250 zł).

2. Obóz dla dzieci na łodziach OPTIMIST – 3.270 zł
Nie przewiduje się obozów w klasie Optimist w wersji dochodzącej.

3. Obóz dla grupy szkoleniowo-regatowej – 3.270 zł

UWAGA: Proponowane ceny obozów zakładają przewidywany umiarkowany wzrost cen usług i towarów w 2023 roku i w przypadku ich wzrostu mogą ulec zmianie. Ostateczna cena za obóz zostanie podana do końca kwietnia 2023 r.

 

!! Uwaga !! Nowość w ofercie na 2023 rok !!

Miło nam poinformować, że w 2023 roku wprowadzamy system poleceń przy zapisach na obozy żeglarskie. Każdy uczestnik obozu, który znajdzie nową osobę, która nie była nigdy wcześniej na naszych obozach i zapisze się na obóz żeglarski, otrzyma rabat 5%.

Zachęcamy do zapisywania się na obozy i poszukiwania wśród swoich znajomych nowych chętnych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z żeglarstwem.

 

Uczestnicy obozów zakwaterowani są w domu noclegowym Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w pokojach 3 i 4-osobowych. Wyżywienie w jednej z pobliskiej restauracji.
Na obozy żeglarskie należy złożyć następujące dokumenty, terminie min. 2 miesięcy przed rozpoczęciem obozu:

 • kartę kwalifikacyjną
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka
 • zgody rodziców na udział dziecka w obozie
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
 • zgody na ew. leczenie dziecka i podawanie leków
 • oświadczenie COVID-19

oraz dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 50% kosztu obozu w terminie 30 dni od zgłoszenia dziecka na obóz.
Pozostałą część zapłaty za obóz można dokonać również poprzez wpłatę na konto lub ewentualnie w dniu przyjazdu dziecka w kasie klubu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie, zaliczka nie będzie zwracana jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem obozu!

Kwaterowanie uczestników odbywa się w pierwszy dzień obozu (niedziela) w godzinach 10.00-13.00

Zakończenie obozu (sobota) o godz. 10.00

Wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny (telefony, tablety, laptopy itp.) wszystkich uczestników, na czas trwania obozu, zostanie przekazany w depozyt u wychowawców obozu. Korzystanie z w/w sprzętu odbywać się będzie wyłącznie w godzinach ustalonych przez kierownika obozu.

Zapisów na obozy można dokonać telefonicznie – (52) 39 88 120 lub mailowo – biuro@chkz.pl

Kurs motorowodny dla uczestników obozów organizowanych przez nasz Klub. W kursie mogą brać udział osoby w wieku 14-17 lat, które posiadają już patent żeglarski oraz uczestnicy obozu, biorący udział w szkoleniu na patent żeglarza jachtowego – min. 4 osoby.

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne na motorówce oraz zajęcia teoretyczne. Szkolenie zakończone jest egzaminem na patent sternika motorowodnego (patent wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Koszt szkolenia to 600 zł/os + koszt egzaminu i patentu

Organizatorem szkolenia jest sekcja kajakowa ChKŻ.

Szkolenia zostaną przeprowadzone po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników (liczy się kolejność zgłoszeń). Zajęcia prowadzone są w grupie od sześciu do dwunastu uczestników przez instruktora kajakarstwa oraz pomoc (w przypadku grupy powyżej 7 dzieci)  na różnych typach kajaków (turystyczne, górskie, morskie, regatowe –kaj. klasyczne).

Zapisy w biurze Klubu lub drogą elektroniczną: biuro@chkz.pl

Dokonanie wpłaty za szkolenie po potwierdzeniu zakwalifikowania uczestnika.

 

Program pięciodniowego szkolenia – poziom podstawowy I  (sugerowany wiek uczestników 10-13).

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00  na przystani ChKŻ Charzykowy.

Termin: 26-30 czerwca 2023

 • zajęcia z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw kajakarstwa na kajakach jedno i dwuosobowych różnego typu – dobór sprzętu i kierunek szkolenia uzależniony jest od zdolności i zainteresowań uczestników oraz warunków pogodowych
 • wybrane elementy ratownictwa wodnego oraz asekuracji (wywrotka, zachowanie się podczas wywrotki, techniki udzielania/przyjmowania pomocy po wywrotce,)
 • nauka podstawowych umiejętności pływania na smoczej łodzi
 • gry i zabawy (wszystko na wodzie!) z akcentem na równowagę i koordynację oraz współpracę w grupie
 • rywalizacja grup w konkurencjach kajakowych z elementami ratownictwa
 • w przerwie zajęć herbata ze słodkim/owocowym  poczęstunkiem.

Koszt szkolenia podstawowego I: 420 zł

 

Program pięciodniowego szkolenia – poziom podstawowy II  ze spływem (sugerowany wiek uczestników 12-15).

Zajęcia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem czwartku, w godzinach 9.00 – 13.00 na przystani ChKŻ Charzykowy.

Termin: 3-7 lipca 2023

 • zajęcia z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw kajakarstwa na kajakach jedno i dwuosobowych różnego typu; dobór sprzętu i kierunek szkolenia uzależniony jest od zdolności i zainteresowań uczestników oraz warunków pogodowych
 • wybrane elementy ratownictwa wodnego oraz asekuracji (wywrotka, techniki udzielania pomocy po wywrotce, holowanie kajakarza, holowanie kajaka)
 • nauka podstawowych umiejętności pływania na smoczej łodzi
 • gry i zabawy (wszystko na wodzie!) z akcentem na równowagę i koordynację oraz współpracę w grupie
 • ocena wytrzymałości i poziomu umiejętności kajakarskich w aspekcie doboru trasy wycieczki/spływu
 • nauka zorganizowania spływu kajakowego; techniki pokonywania przeszkód;
 • w przerwie zajęć herbata ze słodkim/owocowym  poczęstunkiem.

W czwartek w godz. 9.00- 16.00 spływ Brdą lub Chociną (w zależności od nabytych umiejętności i zainteresowań)

Koszt szkolenia podstawowego II: 490 zł

 

Wymagania od uczestników:

 • umiejętność pływania wpław oraz dobry poziom sprawności ogólnej
 • zgoda rodziców na udział  w szkoleniu  wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu (druk do pobrania na stronie www.chkz.pl lub w Klubie).
 • odpowiedni do warunków atmosferycznych strój, również kąpielowy.
 • dobry humor i umiejętność współpracy w grupie.
 • zaakceptowanie, na czas szkolenia, rozłąki z telefonem komórkowym 😉

        

Gwarantujemy przeżycie wielu przygód i niezapomnianych wrażeń !

 

Możliwe jest  przeprowadzenie szkoleń w innych terminach wakacyjnych po zgromadzeniu wymaganej liczby uczestników.

 

Więcej informacji biurze Klubu tel 52 39 88 120  lub bezpośrednio u instruktora Tel. 660 544 181.

 

 

Pliki do pobrania:

Proponujemy Państwu poznanie  aktywności jaką jest kajakarstwo w pięknej scenerii J. Charzykowskiego.

 • Sprawy organizacyjne
 • Uczestnik powinien posiadać podstawową umiejętność pływania wpław i nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach.
 • Uczestnik powinien posiadać adekwatny do pogody strój (zlecana czapka z daszkiem i strój na zmianę).
 • Zajęcia prowadzone są w uzgodnionym z instruktorem czasie jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne (zafalowanie jeziora).  Jeśli warunki będą zbyt trudne lub niebezpieczne zajęcia mogą być odwołane.
 • Zajęcia rozpoczynają się i kończą w Chojnickim Klubie Żeglarskim, który znajduje się przy porcie jachtowym (południowy hangar).
 • Cena obejmuje opłatę za korzystanie z wysokiej jakości kajaków (niemieckich, francuskich, polskich) jedno/dwu osobowych dobranych do poziomu umiejętności uczestnika oraz pomoc prowadzącego.
 • Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor kajakarstwa lub ratownik wodny, pedagog.
 • Płatność za zajęcia, gotówką, przyjmuje instruktor prowadzący zajęcia.
 • Program wycieczki obejmuje trasę o długości od 3 do 6 km.
 • Na trasie eksplorujemy malownicze zatoki Jeziora Charzykowskiego, Górę Zamkową, Wyspę Miłości i inne atrakcje znajdujące się na zachodnim brzegu Jeziora.
 • Przewodnik przybliża uczestnikom topografię, historię i walory przyrodnicze przemierzanej trasy.
 • przybliża  podstawy kajakarstwa ułatwiając przyjemne pokonanie drogi.
 • Po uzgodnieniu , możliwe jest przeprowadzenie wycieczki o „ekstremalnych” porach dnia (np. wschód słońca).
 • W trzygodzinnej opcji wycieczki planowany jest odpoczynek.
Liczba uczestników 2 godziny 3 godziny Kontynuacja zajęć w następnym dniu
2 rodziców/opiekunów

1-3 dzieci

250 zł 350 zł Zniżka 10%

Kontakt z prowadzącym zajęcia w celu ustalenia terminu zajęć : 660 544 181

Hotel

Klub posiada 96 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. W pokojach są umywalki, kompleks łazienkowo-prysznicowy i WC znajdują sie na każdym piętrze.

Czarter

Na wyposażeniu Klubu znajdują się łodzie klasy ORION, OMEGA oraz PUCK.
Wymagamy, żeby przynajmniej jedna osoba na czarterowanym jachcie posiadała patent żeglarski min. żeglarza jachtowego.