• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Oferta

Oferta

Nasza oferta

Obozy i kursy dla dzieci i młodzieży

Chojnicki Klub Żeglarski od wielu lat organizuje obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem od łódek klasy Optimist, by w kolejnych latach szkolić się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów pod kątem uzyskania patentu żeglarskiego.

Obóz przeznaczony dla najmłodszych kandydatów na żeglarzy. Obejmuje naukę podstawowego nazewnictwa, węzłów żeglarskich oraz samodzielnego prowadzenia łodzi żaglowej klasy OPTIMIST. Obóz kończy się zawodami o tytuł mistrza obozu. W ramach zajęć dodatkowych dzieci doskonalą umiejętność pływania, organizowane są dla nich zajęcia sportowe oraz ognisko żeglarskie.

Wymagania dla uczestników obozu :

 • wiek ukończone 7 lat-12 lat,
 • zgoda rodziców na uprawnienie żeglarstwa,
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
 • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapeczka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy).

Jest to obóz, na którym uczestnicy zdobywają wiadomości teoretyczne oraz praktyczne na łodziach żaglowych klasy ORION oraz SIGMA – wachty 5-osobowe. Obóz kończy się egzaminem na stopień żeglarza jachtowego (dla osób, które do dnia egzaminu skończą 14 lat). Uczestnicy, którzy zdali egzamin, otrzymają zaświadczenie i występują z wnioskiem do Polskiego Związku Żeglarskiego o wydanie patentu żeglarza jachtowego.

Wymagania dla uczestników obozu :

  • wiek: ukończone 12 lat do 17 lat włącznie (w wersji stacjonarnej), osoby starsze tylko w formie dochodzącej lub szkolenie indywidualne (wyłącznie w przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego)
  • zgoda rodziców na uprawianie żeglarstwa,
  • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
  • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy),
  • legitymacja szkolna.
  • 9 kwietnia 2013 r.  zostało podpisane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki dotyczące uprawiania turystyki wodnej. Na jego podstawie patent żeglarza jachtowego będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Istnieje możliwość uzyskania patentu motorowodnego

Obóz przeznaczony dla uczestników posiadających uprawnienia żeglarza jachtowego.

W godzinach przedpołudniowych uczestnicy doskonalą swe umiejętności żeglarskie pod opieką instruktora wspólnie z grupą szkolącą się na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia popołudniowe polegać będą na nauce żeglowania regatowego na łodziach regatowych klasy m.in. 420, ISA 407

Wymagania dla uczestników obozu:

 • wiek od 14 do 17 lat włącznie
 • posiadanie patentu żeglarskiego (minimum żeglarza jachtowego),
 • zgoda rodziców,
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka,
 • odpowiedni strój (2 pary obuwia sportowego miękkiego, czapeczka z daszkiem, strój przeciwdeszczowy).

 

Obozy na patent żeglarza jachtowego, grupa Optimist, grupa szkoleniowo-regatowa

 • I turnus – 26.06. – 09.07.2022 r.
 • II turnus – 10.07. – 23.07.2022 r.
 • III turnus – 24.07. – 06.08.2022 r.
 • IV turnus – 07.08. – 20.08.2022 r.

1. Obóz na patent żeglarza jachtowego :

 • dla młodzieży uczącej się do 17 lat – 2.930 zł
 • dla młodzieży dochodzącej – 800 zł (Wersja dochodząca możliwa tylko w przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego)
 • dla osób dochodzących – 800 zł (Wersja dochodząca możliwa tylko w przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego)

Cena nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej i opłaty za patent. Każdy uczestnik, chcący podejść do egzaminu, zobowiązany będzie do zarejestrowania się u Komisji Egzaminacyjnej oraz uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (w 2021 roku wynosiła ona 125 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat oraz dla osób dorosłych 250 zł).

2. Obóz dla dzieci na łodziach OPTIMIST – 2.730 zł
Nie przewiduje się obozów w klasie Optimist w wersji dochodzącej.

3. Obóz dla grupy szkoleniowo-regatowej – 2.730 zł

Proponowane ceny obozów zakładają przewidywany umiarkowany wzrost cen usług i towarów w 2022 roku i w przypadku ich wzrostu mogą ulec zmianie.

Uczestnicy obozów zakwaterowani są w domu noclegowym Chojnickiego Klubu Zeglarskiego w pokojach 3 i 4-osobowych. Wyżywienie w jednym z pobliskich ośrodków wypoczynkowych.
Na obozy żeglarskie należy złożyć następujące dokumenty, terminie minimum 2 miesięcy przed rozpoczęciem każdego turnusu:

 • kartę kwalifikacyjną
 • oświadczenie rodziców o odpowiednim stanie zdrowia dziecka
 • zgody rodziców na udział dziecka w obozie
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
 • zgody na ew. leczenie dziecka i podawanie leków
 • oświadczenie COVID-19

oraz dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 50% kosztu obozu w terminie 30 dni od zgłoszenia dziecka na obóz.
Pozostałą część zapłaty za obóz można dokonać również poprzez wpłatę na konto lub ewentualnie w dniu przyjazdu dziecka w kasie klubu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie, zaliczka nie będzie zwracana jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż miesiąc przed rozpoczęciem obozu!

Kwaterowanie uczestników odbywa się w pierwszy dzień obozu (niedziela) w godzinach 10.00-13.00

Wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny (telefony, tablety, laptopy itp.) wszystkich uczestników, na czas trwania obozu, zostanie przekazany w depozyt u wychowawców obozu. Korzystanie z w/w sprzętu odbywać się będzie wyłącznie w godzinach ustalonych przez kierownika obozu.

Zapisów na obozy można dokonać telefonicznie – (52) 39 88 120 lub mailowo – biuro@chkz.pl

Kurs motorowodny dla uczestników obozów organizowanych przez nasz Klub. W kursie mogą brać udział osoby w wieku 14-17 lat, które posiadają już patent żeglarski oraz uczestnicy obozu, biorący udział w szkoleniu na patent żeglarza jachtowego – min. 4 osoby.

Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne na motorówce oraz zajęcia teoretyczne. Szkolenie zakończone jest egzaminem na patent sternika motorowodnego (patent wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Koszt szkolenia to 600 zł/os + koszt egzaminu i patentu

Organizatorem szkolenia jest  sekcja kajakowa  ChKŻ.

Terminy szkolenia podstawowego:  27 czerwca- 1 lipca 2022 (szkolenie podstawowe) oraz 11-15 lipca 2022 (szkolenie morskie) po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników (liczy się kolejność zgłoszeń). Zajęcia prowadzone są w grupie do dziesięciu osób przez instruktorów kajakarstwa, na różnych typach kajaków (turystyczne, górskie, morskie, regatowe kaj. klasyczne).

Zapisy w biurze Klubu lub drogą elektroniczną: biuro@chkz.pl

Dokonanie wpłaty za szkolenie po potwierdzeniu zakwalifikowania uczestnika.

Program pięciodniowego szkolenia – poziom podstawowy:

W poniedziałek, wtorek, środę i piątek zajęcia w godzinach 9.00 – 13.00 na przystani ChKŻ Charzykowy.

 • zajęcia z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw kajakarstwa na kajakach jedno i dwuosobowych różnego typu; dobór sprzętu i kierunek szkolenia uzależniony jest od zdolności i zainteresowań uczestników oraz warunków pogodowych
 • wybrane elementy ratownictwa wodnego oraz asekuracji (wywrotka, techniki udzielania pomocy po wywrotce, holowanie kajakarza, holowanie kajaka)
 • nauka podstawowych umiejętności pływania na smoczej łodzi
 • gry i zabawy (wszystko na wodzie!) z akcentem na równowagę i koordynację oraz współpracę w grupie
 • ocena wytrzymałości i poziomu umiejętności kajakarskich w aspekcie doboru trasy wycieczki/spływu
 • w przerwie zajęć herbata ze słodkim/owocowym  poczęstunkiem.

 

W czwartek w godz. 9.00- 16.00  spływ Brdą lub Chociną (w zależności od nabytych umiejętności i zainteresowań)

Koszt pięciodniowego szkolenia podstawowego: 380 zł

Program pięciodniowego szkolenia – poziom morski:                                                        

W poniedziałek, wtorek, środę i piątek zajęcia w godzinach 9.00 – 13.00 przystań ChKŻ Charzykowy.

 • zajęcia z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw kajakarstwa na kajakach jednoosobowych morskich i klasycznych (maratonach).
 • wybrane elementy ratownictwa wodnego oraz asekuracji na kajakach jedno i dwuosobowych (np. wylanie wody z kajaka oraz wejście do łódki  z wody po wywrotce)
 • nauka podstawowych umiejętności pływania na smoczej łodzi
 • gry kształtujące umiejętność współpracy w grupie, próby wykonania eskimoski ze wspomaganiem
 • w przerwie zajęć herbata ze słodkim/owocowym poczęstunkiem

W czwartek w godz. 8.00- 20.00 wyjazd nad morze (planowany obiad), próby pływania (serfowania) w strefie przyboju morskiego (Ustka) lub wycieczka morska po Zatoce Gdańskiej lub wycieczka po Gdańsku Motława Martwa Wisła.

Koszt pięciodniowego szkolenia morskiego: 460 zł.

Program szkolenia przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może ulec zmianom.

Na stopień morski szkolenia przyjmowana jest młodzież, która ukończyła szkolenie podstawowe lub posiada doświadczenie w pływaniu kajakiem turystycznym.

Uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom ukończenia szkolenia.

 

Wymagania od uczestników:

 • preferowany wiek : szkolenie podstawowe – 10-14 lat, szkolenie zaawansowane – 14-18 lat.
 • umiejętność pływania wpław oraz dobry poziom sprawności ogólnej
 • zgoda rodziców na udział  w szkoleniu  wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu (druk do pobrania na stronie www.chkz.pl lub w Klubie).
 • odpowiedni strój, również kąpielowy (do nauki eskimoski zalecany zacisk na nos).
 • dobry humor i umiejętność współpracy w grupie.

       

Gwarantujemy przeżycie wielu przygód i niezapomnianych wrażeń !

 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u instruktora – tel 660 544 181.

 

Pliki do pobrania:

Proponujemy Państwu poznanie  aktywności jaką jest kajakarstwo w pięknej scenerii J. Charzykowskiego.

 • Sprawy organizacyjne
 • Uczestnik powinien posiadać podstawową umiejętność pływania wpław i nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach.
 • Uczestnik powinien posiadać adekwatny do pogody strój (zlecana czapka z daszkiem i strój na zmianę).
 • Zajęcia prowadzone są w uzgodnionym z instruktorem czasie jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne (zafalowanie jeziora).  Jeśli warunki będą zbyt trudne lub niebezpieczne zajęcia mogą być odwołane.
 • Zajęcia rozpoczynają się i kończą w Chojnickim Klubie Żeglarskim, który znajduje się przy porcie jachtowym (południowy hangar).
 • Cena obejmuje opłatę za korzystanie z wysokiej jakości kajaków (niemieckich, francuskich, polskich) jedno/dwu osobowych dobranych do poziomu umiejętności uczestnika oraz pomoc prowadzącego.
 • Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor kajakarstwa lub ratownik wodny, pedagog.
 • Płatność za zajęcia, gotówką, przyjmuje instruktor prowadzący zajęcia.
 • Program wycieczki obejmuje trasę o długości od 3 do 6 km.
 • Na trasie eksplorujemy malownicze zatoki Jeziora Charzykowskiego, Górę Zamkową, Wyspę Miłości i inne atrakcje znajdujące się na zachodnim brzegu Jeziora.
 • Przewodnik przybliża uczestnikom topografię, historię i walory przyrodnicze przemierzanej trasy.
 • przybliża  podstawy kajakarstwa ułatwiając przyjemne pokonanie drogi.
 • Po uzgodnieniu , możliwe jest przeprowadzenie wycieczki o „ekstremalnych” porach dnia (np. wschód słońca).
 • W trzygodzinnej opcji wycieczki planowany jest odpoczynek.
Liczba uczestników 2 godziny 3 godziny Kontynuacja zajęć w następnym dniu
2 rodziców/opiekunów

1-3 dzieci

250 zł 350 zł Zniżka 10%

Kontakt z prowadzącym zajęcia w celu ustalenia terminu zajęć : 660 544 181

Hotel

Klub posiada 96 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. W pokojach są umywalki, kompleks łazienkowo-prysznicowy i WC znajdują sie na każdym piętrze.

Czarter

Na wyposażeniu Klubu znajdują się łodzie klasy ORION, OMEGA oraz PUCK.
Wymagamy, żeby przynajmniej jedna osoba na czarterowanym jachcie posiadała patent żeglarski min. żeglarza jachtowego.