• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Regaty Konstytucyjne

WYNIKI REGAT

SEZON 2021

  

SEZON 2020

 

SEZON 2019

SEZON 2018

OPP B LEQ

SEZON 2017

OPP B

SEZON 2016

OPP B 420

SEZON 2015

KORSARZ OPP B 420

SEZON 2014

OPP A OPP B 420

SEZON 2013

OPP B 420

SEZON 2012

OPP A OPP B 420

SEZON 2011

OPP A OPP B 420