Chojnicki Klub informuje o przyznaniu dofinansowania z Fundacji Lotto im. H. Konopackiej na zadanie „Obóz: Przygotowanie do żeglowania regatowego w klasie Optimist w warunkach zatokowo-morskich” w kwocie 6.300 zł