Chojnicki Klub Żeglarski informuje o otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego dla Chojnickiego Klubu Żeglarskiego nagrodzonego za osiągnięcia roku 2022”