Od dnia 20 kwietnia br. istnieje możliwość wodowania sprzętu pływającego w porcie jachtowym.

O zamiarze wodowania slipem bądź dźwigiem należy powiadomić zarządzającego pod nr tel. 608470069 w celu uniknięcia jednoczesnego wodowania przez więcej niż jednego armatora.

Przypominamy, że Port Jachtowy w Charzykowach jako miejsce publiczne podlega wszelkim rygorom i ograniczeniom związanym z ogłoszonym stanem epidemii.

W imieniu zarządzającego
Krzysztof Pestka