Na stronie PZŻ pojawiła się informacja o ubezpieczeniu OC na 2018 rok.

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/ubezpieczenie-oc-zawodnikow-trenerow-i-regat/

Prosimy o pobranie, wypełnienie, podpisanie wniosków i dostarczenie ich do biura ChKŻ (można przesłać skan). Dodatkowo prosimy o wpłatę 180 zł za OC na nasze konto lub w biurze gotówką.