• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

OC zawodników na 2019 rok + RODO

Informujemy, że na stronie PZŻ pojawiła się informacja o ubezpieczeniach OC na 2019 rok

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/ubezpieczenie-oc-zawodnikow-trenerow-i-regat/

Jednocześnie każdy rodzic zawodnika zobowiązany jest do złożenia w biurze Klubu oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. Podpisanie i dostarczenie w/w oświadczenia jest warunkiem otrzymania licencji zawodnika na 2019 rok.

Prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów, dostarczenie ich do biura Klubu i wpłatę 240 zł za OC zawodnika.

Wniosek o ubezp. OC zawodnika PZŻ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dla zawodników