Chojnicki Klub Żeglarski zaprasza na szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu kajakarstwa.

Organizator: Chojnicki Klub Żeglarski

ul. Rybacka 1 Charzykowy

tel. do Klubu 523988120,

tel. do instruktora 660544181.

Program pięciodniowego szkolenia – poziom podstawowy

I. Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00 na przystani ChKŻ Charzykowy. Sugerowany wiek uczestników 10-13lat.
Termin: 24-28 czerwca 2024. Szkolenie może odbyć się również w innym terminie wakacyjnym po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.
• zajęcia z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw kajakarstwa na kajakach jedno i dwuosobowych różnego typu – dobór sprzętu i kierunek szkolenia uzależniony jest od zdolności i zainteresowań uczestników oraz warunków pogodowych
• wybrane elementy ratownictwa wodnego oraz asekuracji (wywrotka, zachowanie się podczas wywrotki, techniki udzielania/przyjmowania pomocy po wywrotce,)
• nauka podstawowych umiejętności pływania na smoczej łodzi
• gry i zabawy (wszystko na wodzie!) z akcentem na równowagę i koordynację oraz współpracę w grupie
• rywalizacja grup w konkurencjach kajakowych z elementami ratownictwa
• w przerwie zajęć herbata/woda ze słodkim/owocowym poczęstunkiem.
Koszt szkolenia podstawowego: 500 zł

Program pięciodniowego szkolenia – poziom podstawowy ze spływem: Zajęcia od poniedziałku do środy i w piątek w godz. 9.00 – 13.00 na przystani ChKŻ Charzykowy . We czwartek w godz. 9.00- 16.00 spływ kajakowy Brdą. Sugerowany wiek uczestników 12-16 lat
Termin 1-5 lipca 2024, Szkolenie może odbyć się również w innym terminie wakacyjnym po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.
Program podobny jak w szkoleniu podstawowym I wzbogacony o jednodniowy spływ Brdą. Wybór trasy w zależności od możliwości i zainteresowań uczestników.
Koszt szkolenia podstawowego ze spływem 600 zł

Zajęcia prowadzone są w grupie od sześciu do dwunastu uczestników na J. Charzykowskim przez doświadczonego instruktora kajakarstwa oraz jego asystenta.
Program szkoleń przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może ulec zmianom.

Wymagania od uczestników:
• umiejętność pływania wpław
• zgoda rodziców na udział w szkoleniu wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu (druk do pobrania na stronie www.chkz.pl lub w Klubie) .
• odpowiedni strój , również kąpielowy.
• dobry humor i umiejętność współpracy w grupie

ZAPEWNIAMY NIEZAPOMNIANĄ PRZYGODĘ !