W 2014 roku Chojnicki Klub Żeglarski otrzymał dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na poszczególne zadania z:

1) Urzędu Miejskiego w Chojnicach
– „Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 6.000 zł
– „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych” – 63.000 zł
– „Organizacja regat Energa SailingCup – III Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży” – 1.000 zł
– „Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej” – 3.000 zł

2) Powiatu Chojnickiego
– „Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 5.000 zł
– „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych” – 3.000 zł
– „Organizacja regat Energa SailingCup – III Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”
– „Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej” – 5.000 zł

3) Urzędu Gminy w Chojnicach
– „Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 10.000 zł
– „Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej” – 5.000 zł