PUCHAR CHARZYKÓW
w klasach turystycznych
za 2016

Do klasyfikacji Pucharu zalicza się następujące 6 imprez w klasach turystycznych:
1. Regaty otwarcia sezonu (03.05.2016 r. )
2. Charzykowy Sailing Cup (18.06.2016 r.)
3. Regaty LKS (lipiec 2016 r.)
4. Regaty Odpustowe (20-21.08.2016 r.)
5. Regaty w Funce – M. Biegaj (wrzesień 2016 r.)
6. 79. Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego (17.09.2016 r.)

KLASY
Na wniosek żeglarzy-turystów, tworzy się dodatkową klasę turystyczno-regatową, do której zalicza się następujące łódki: Trym, Zalewo, Red Rhino (można zgłaszać łodzie do tej klasy do 30.04.2016 r.).
Pozostałe klasy to:
• Orion
• Omega turystyczna
• Venus
• Tess
• Tango
• Micro
• 600 (do 600)
• 750 (601-750)
• +750 (pow. 750)
• Sasanka
• Fortuna 23
• Delphia
• DZ (?)
• Corvetta 650 (?)
dodatkowe klasy można zgłaszać do 30.04.2016 r.

PUNKTACJA
Obowiązuje zasada „dużych punktów” zależnych od ilości startujących łódek w klasie
np. 10 łódek: 1 miejsce 10 pkt, 2 miejsce 9 pkt, 3 miejsce 8 pkt, ….. 10 miejsce 1 pkt.
Startują 2 łodzie: zwycięzca 2 pkt, 2 miejsce 1 pkt

Warunkiem zaliczenia regat jest ukończenie minimum 1 wyścigu.

O zwycięstwie w Pucharze decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich regatach w ciągu sezonu.

NAGRODY
W przypadku sklasyfikowania do 3 załóg w danej klasie nagrodzony będzie zwycięzca,
do 4 sklasyfikowanych załóg w danej klasie nagrodzone będą miejsca 1-2,
powyżej 5 sklasyfikowanych załóg w danej klasie nagrodzone będą miejsca 1-3.

Nagrody wręczone będą na zakończenie sezonu organizowane przez ChKŻ, w październiku 2016 roku.

Ewentualne uwagi do regulaminu Pucharu należy zgłaszać do biura ChKŻ do końca lutego 2016 lub mailowo na adres biuro@chkz.pl