Z A W I A D O M I E N I E

„Regaty Odpustowe”

 Charzykowy, 26-27.08.2023 r.

 

  1. Termin i miejsce

Regaty rozegrane zostaną w dniach 26-27.08.2023 r. na J. Charzykowskim

 

  1. Organizator

Organizatorami regat są: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Charzykowach oraz Chojnicki Klub Żeglarski, tel. (52) 39 88 120,  www.chkz.pl, biuro@chkz.pl

 

  1. Cel regat

Celem regat jest integracja środowiska żeglarskiego, utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich naszego regionu.

 

  1. Uczestnictwo

W regatach mogą brać udział zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach. Warunkiem przyjęcia do regat jest odpowiedni stan zdrowia oraz posiadanie uprawnień żeglarskich zgodnie z wymogami PZŻ.

 

  1. Wpisowe do regat

30 zł – zawodnicy klas jednoosobowych

60 zł – załoga w klasie wieloosobowej

 

            Zawodnicy klas regatowych do kategorii Młodzieżowiec nie płacą wpisowego.

 

  1. Program regat

19.08.2023 r.             godz. 1300 – 1400         – przyjmowanie zgłoszeń

godz. 1400                   – odprawa sterników

godz. 1500                   – start do wyścigów

20.08.2023 r.            godz. 1100                     – start do kolejnych wyścigów

ok godz. 1500              – uroczyste zakończenie regat

 

  1. Klasy regat i kolejność startów

Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:

 

Optimist 420
L’Equipe Orion
Omega Delphia 24
Venus Sigma
600 750
+750 Wolna

 

Warunkiem uznania klasy jest start minimum 3 jachtów, w przypadku mniejszej ilości, łodzie te zaliczone zostaną do klasy wolnej. Kolejność startów, sygnały startowe oraz trasa przedstawiona zostanie na otwarciu regat.

 

  1. Nagrody

Zwycięzcy  poszczególnych klas otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach !

O r g a n i z a t o r z y