• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Regaty Odpustowe

Z A W I A D O M I E N I E

o „Regatach Odpustowych” Charzykowy, 20-21.08.2011 r.

 

1. Termin i miejsce

Regaty rozegrane zostaną w dniach 20-21.08.2011 r. na J. Charzykowskim

2. Organizator

Organizatorami regat są: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Charzykowach oraz Chojnicki Klub Żeglarski, tel/fax  52 39 88 120

3. Cel regat

Celem regat jest integracja środowiska żeglarskiego, utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich naszego regionu.

4. Uczestnictwo

W regatach mogą brać udział zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach. Warunkiem przyjęcia do regat jest odpowiedni stan zdrowia oraz posiadanie uprawnień żeglarskich zgodnie z wymogami PZŻ.

5. Program regat

 

20.08.2011 r.         godz. 1300 – 1400 – przyjmowanie zgłoszeń

godz. 1500 – start do wyścigów

21.08.2011 r.                  godz. 1400 – start do kolejnych wyścigów

godz. 1900 – uroczyste zakończenie regat

W regatach nie będzie pobierane wpisowe do regat.

6. Klasy regat i kolejność startów

Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach :

– OPTIMIST

– OPTIMIST UKS

– 420

– ORION

– OMEGA

– 600 (łodzie do 6 mb)

– 750 (łodzie od 6 do 7,5 mb)

– +750 (łodzie powyżej 7,5 mb)

– Wolna

Warunkiem uznania klasy jest start minimum 3 jachtów, w przypadku mniejszej   ilości, łodzie te zaliczone zostaną do klasy wolnej. Kolejność startów, sygnały startowe oraz trasa przedstawiona zostanie na otwarciu regat.

7. Nagrody

Zwycięzcy  poszczególnych klas otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach !

O r g a n i z a t o r z y