ZARZĄD

Chojnickiego Klubu Żeglarskiego na lata  2022 – 2026

 

Jasnowski Dariusz – Komandor ChKŻ

Statkiewicz Krzysztof – v-ce Komandor

Majorczyk Mariusz – v-ce Komandor

Schmidt Dariusz – Skarbnik

Dzięcielski Łukasz  – Sekretarz

Baranowski Sławomir – członek

Biesek Tomasz – członek

Drobiński Piotr – członek

Grugel Artur – członek

Pestka Krzysztof – członek

Szczukowski Paweł – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Abendrot Edward – Przewodniczący

Czapiewski Mariusz    – członek

Turzyński Przemysław – członek