• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Sponsoring

Szanowni Państwo

Od kilku lat nasz Klub plasuje się w ścisłej czołówce klasyfikacji klubów żeglarskich w Polsce. W 2007 roku zawodnicy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w klasyfikacji Ministerstwa Sportu zdobyli rekordową liczbę 184,5 pkt plasując się na 5 miejscu w Polsce (w 2006 roku 116 pkt i 9 miejsce). Zdobyliśmy ogółem 13 medali Mistrzostw Polski. Jest to najwyższa pozycja w historii Klubu.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy tj. do udziału w programie sponsoringu Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Mamy nadzieję, że ta forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów promocyjnych, szczególnie przydatnych w wypadku nasycenia rynku tradycyjną reklamą i znużenia odbiorców tradycyjnymi działaniami reklamowymi.

Sponsorowanie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego może przybrać następujące formy:

 • darowizny finansowe
 • nagrody rzeczowe
 • pokrycie kosztów zakupu pucharów
 • pokrycie kosztów związanych wyjazdami na regaty
 • pokrycie kosztów związanych z noclegiem i wyżywieniem uczestników regat

W zamian za wsparcie finansowe sponsorzy uzyskują prawo do prowadzenia własnej kampanii reklamowej zarówno na obiekcie – formą stałej współpracy jak i w czasie imprez sportowych, w zakresie odpowiadającym wysokości kwoty przekazanej w gotówce, darach rzeczowych lub usługach na rzecz ChKŻ Chojnice.

ChKŻ oferuje szereg działań o charakterze promocyjnym:

 1. Umieszczenie nazwy sponsora na banerach w trakcie regat
 2. Umieszczenie logo firmy i linku do strony na witrynie internetowej Klubu.
 3. Umieszczenie logo firmy na materiałach informacyjnych.
 4. Rozprowadzanie materiałów informacyjno-reklamowych wśród uczestników i widzów.
 5. Zaznaczenie wkładu sponsora poprzez wymienianie nazwy w trakcie trwania imprezy.
 6. Nagłaśnianie faktu sponsorowania poprzez przekazanie informacji o tym fakcie do mediów

Mamy nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się do naszej propozycji, natomiast z naszej strony deklarujemy szeroką promocję, wysoki poziom organizacyjny, możliwość nawiązania współpracy dotyczącej wszystkich ważniejszych imprez organizowanych przez ChKŻ Chojnice.

Przedstawiając propozycję współpracy liczymy, że spotka się ona z zainteresowaniem z Państwa strony.
Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą i liczymy na rozpoczęcie współpracy.