Zapraszamy wszystkich żeglarzy i wodniaków na spotkanie opłatkowe połączone z podsumowaniem Pucharu Charzyków w klasach turystycznych, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2017 o godz. 18.00 w świetlicy ChKŻ.