Chojnicki  Klub Żeglarski zaprasza na
s z k o l e n i e  d l a   m ł o d z i e ż y  z   z a k r e s u   k a j a k a r s t w a.

Organizator: Chojnicki Klub Żeglarski – sekcja kajakowa Szansa
Terminy: 30 lipiec – 3 sierpień (pięć dni) lub 6 -10 sierpień 2012.
Miejsce: ChKŻ Charzykowy

Sprawy organizacyjne.
Na zajęciach uczestnicy zdobywają wiadomości teoretyczne oraz praktyczne dotyczące kajakarstwa, podstaw ratownictwa i asekuracji po wywrotce.
Zajęcia prowadzone są w grupie do dziesięciu osób przez doświadczonego instruktora kajakarstwa, ratownika WOPR na różnych typach kajaków ( górskie, morskie, regatowe).
Koszt pięciodniowego szkolenia 250 zł  od uczestnika.

Wymagania od uczestników:
•    preferowany wiek  12- 15 lat
•    umiejętność pływania wpław
•    zgoda rodziców na udział  w szkoleniu ( wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu)
•    odpowiedni strój
•    dobry humor i umiejętność współpracy w grupie

Program pięciodniowego szkolenia:

Od poniedziałku do czwartku zajęcia w godzinach 9.00 – 13.00  ChKŻ
•    zajęcia z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw kajakarstwa na kajakach jedno i dwuosobowych różnego typu; dobór sprzętu i kierunek szkolenia uzależniony jest od zdolności i zainteresowań uczestników oraz warunków pogodowych
•    wybrane elementy ratownictwa wodnego oraz asekuracji
•    próba oceny wytrzymałości i poziomu umiejętności kajakarskich w aspekcie doboru trasy wycieczki/spływu
Piątek 9.00- 16.00  spływ Brdą lub Chociną (w zależności od nabytych umiejętności i zainteresowań ) .

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych program oraz godziny zajęć szkolenia mogą ulec zmianom.

Zapisy w biurze Chojnickiego Klubu Żeglarskiego
ul. Rybacka 1 Charzykowy  52 3988120 www.chkz.pl (biuro@chkz.pl)
lub u prowadzącego zajęcia pod numerem telefonu 660544181 .
Nr Konta : Bank Spółdzielczy O/Chojnice Nr 39 8146 0003 0000 1052 2000 0005

Dokumenty do pobrania: