Przypominamy wszystkim zawodnikom o badaniach lekarskich na 2012 rok oraz opłacania składek NSKO dla klasy Optimist oraz składek klasowych dla innych klas.

Klub występuje również do PZŻ z wnioskami o ubezpieczenie OC na 2012 rok. W tym celu, zawodnicy, którzy jeszcze nie opłacili nowego OC, mogą skontaktować się z nami i wpłacić nam na konto lub w kasie opłatę za ubezpieczenie. Na 2012 rok wynosi ona: 150 zł dla klasy Optimist oraz 180 zł dla pozostałych klas.