Niechaj zbliżające się święta Bożego Narodzenia
będą okazją do chwili wytchnienia,
którą spędzimy w gronie naszych najbliższych,
zaś nadchodzący Nowy Rok 2017,
a wraz z nim kolejny sezon żeglarski,
będzie napędzał nasze żagle, tylko pomyślnymi wiatrami,

życzy Zarząd i pracownicy ChKŻ Chojnice

Zdjęcie użytkownika Chojnicki Klub Żeglarski.