Regaty Odpustowe
Charzykowy, 23-24.08.2014 r.

OPTIMIST
1. Kaczor Wiktoria – LKS Charzykowy
2. Kowalski Filip – ChKŻ Chojnice
3. Gurdak Krzysztof – LKS Charzykowy
4. Grzempa Mateusz – ChKŻ Chojnice
5. Masłoch Konstanty – LKS Charzykowy
6. Łangowski Seweryn – LKS Charzykowy
7. Kowalski Piotr – ChKŻ Chojnice
8. Kabat Maksymilian – UKS „KET” Charzykowy
9. Szczodrowski Krzysztof – UKS „KET” Charzykowy
10. Beski Arkadiusz – UKS „KET” Charzykowy

FINN
1. Wełniński Rafał – ChKŻ Chojnice
2. Wełniński Adam – LKS Charzykowy
3. Grajek Roman – LKS Charzykowy

 

WOLNA
1. Bernaciak Damian – NZ (FD)
Szczukowski Paweł
2. Trzyński Stanisław – NZ (Omega)
Jeziorski Waldemar
Trzyński Michał
3. Jerzyk Przemysław – NZ (Pirat)
Zwiewka Marta
4. Szudrowicz Janusz – ChKŻ Chojnice (ISA 407)

ORION
1. Malicki Jan – LKS Charzykowy
Kosidowski Janusz
2. Pałubicki Arkadiusz – LKS Charzykowy
Pałubicki Jacek
Błażejczak Agnieszka
3. Zabłotny Andrzej – ChKŻ Chojnice
Zabłotny Jakub

600 (do 6 mb)
1. Staszewski Piotr – LKS Charzykowy
Belzerowski Marcin
Belzerowski Filip
2. Jażdżejewski Aleksander – NZ
Syska Andrzej
3. Wilgała Marek – NZ
Danielski Michał
Żmija Dariusz
4. Dahlke Mieczysław
Dahlke Magdalena

750 (do 7,5 mb)
1. Matysiak Dawid – LKS Charzykowy
Szpera Andrzej
Stanisławski Jakub]
Szpera Natalia
2. Lunitz Bogusław – LKS Charzykowy
Lunitz Eugenia
Nowak Sebastian
Miszke Jakub
3. Jagodziński Krzysztof – ChKŻ Chojnice
Jagodziński Tomasz
Giolda Piotr
4. Dalmer Krzysztof
5. Rybarczyk Mirosław – ChKŻ Chojnice
Lorek Marcin
Rybarczyk Maciej
6. Szyszka Robert – NZ
Lewiński Ireneusz
7. Szałek Włodzimierz – NZ
Laskowski Andrzej
8. Kamiński Ryszard – ChKŻ Chojnice
Koczyński Tomasz
9. Sząszor Magdalena – LKS Charzykowy
Górniak Rafał
Górniak Tadeusz

+750 (pow. 7,5 mb)
1. Gunther Tadeusz – LKS Charzykowy
Jasiński Paweł
Gliszczyński Ryszard