W dniu 3 kwietnia 2016 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Chojnickiego Klubu Żeglarskiego wybrano nowe władze Klubu na lata 2016-2020

Skład Zarządu

1. Pestka Krzysztof – Komandor ChKŻ
2. Statkiewicz Krzysztof – v-ce Komandor
3. Jasnowski Dariusz – v-ce Komandor
4. Jączkowski Stanisław – Skarbnik
5. Dzięcielski Łukasz – Sekretarz
6. Biesek Tomasz – członek
7. Baranowski Sławomir – członek
8. Lahn Piotr – członek
9. Majorczyk Mariusz – członek
10. Prądzyński Jarosław – członek
11. Schmidt Dariusz – członek

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Lampka Brunon – Przewodniczący
2. Edward Abendrot – członek
3. Jerzy Neja – członek