1. Termin i miejsce
Regaty rozegrane zostaną w dniach 23-24.08.2014 r. na J. Charzykowskim

2. Organizator
Organizatorami regat są: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Charzykowach oraz Chojnicki Klub Żeglarski, tel/fax 52 39 88 120, www.chkz.pl

3. Cel regat
Celem regat jest integracja środowiska żeglarskiego, utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich naszego regionu.

4. Uczestnictwo
W regatach mogą brać udział zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach. Warunkiem przyjęcia do regat jest odpowiedni stan zdrowia oraz posiadanie uprawnień żeglarskich zgodnie z wymogami PZŻ.

5. Program regat
23.08.2014 r.
godz. 13.00 – 14.00 – przyjmowanie zgłoszeń 
godz. 15.00 – start do wyścigów
24.08.2014 r.
godz. 11.00 – start do kolejnych wyścigów
ok godz. 15.00 – uroczyste zakończenie regat
W regatach nie będzie pobierane wpisowe do regat.

6. Klasy regat i kolejność startów
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach :
– OPTIMIST
– ORION
– OMEGA
– 600 (łodzie do 6 mb)
– 750 (łodzie od 6 mb do 7,5 mb)
– +750 (łodzie powyżej 7,5 mb)
– Wolna
Warunkiem uznania klasy jest start minimum 3 jachtów, w przypadku mniejszej ilości, łodzie te zaliczone zostaną do klasy wolnej. Kolejność startów, sygnały startowe oraz trasa przedstawiona zostanie na otwarciu regat.

7. Nagrody
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach !
O r g a n i z a t o r z y