„Regaty turystyczne 95-lecia ChKŻ o Puchar Burmistrza Chojnic”

1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Charzykowach.

2.  Organizator
Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski, ul. Rybacka 1,
89-606 Charzykowy, tel. 52 39 88 120, biuro@chkz.pl,  www.chkz.pl

3. Cel regat
Celem regat jest integracja środowiska żeglarskiego oraz utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich naszego terenu.

4. Uczestnictwo
W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni jak i niezrzeszeni w klubach. Warunkiem przyjęcia do regat jest odpowiedni stan zdrowia oraz posiadanie uprawnień żeglarskich zgodnie z wymogami PZŻ.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 12.08.2017 r. w godz. 1200 – 1300  w  Sekretariacie Klubu.

6. Program regat
godz. 12.00-13.00   – zgłoszenia do regat w sekretariacie Klubu
godz. 13.00            – odprawa sterników
godz. 14.00            – start do wyścigu
ok. godz. 18.00      – zakończenie regat

7. Wpisowe
Wpisowe dla klas turystycznych wynosi 30 zł od jachtu.

8. Klasy
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:
– Łodzie kabinowe 600 (do 6 mb dł.)
– Łodzie kabinowe 750 (do 7,5 mb dł.)
– Łodzie kabinowe +750 (pow. 7,5 mb dł.)
– Delphia 24
– wolna /otwartopokładowa/

9. Kolejność startów.
Zasady rozgrywania regat zostaną podana na odprawie i zależeć będą od ilości jachtów i warunków pogodowych na 30 minut przed startem.

10. Trasa
Długość trasy długodystansowej zostanie podana na odprawie sterników przed startem w zależności od warunków wietrznych

11. Nagrody.
Zwycięzcy regat oraz zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają pamiątkowe puchary.

12. Zakończenie regat.
Zakończenie regat odbędzie się ok. godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w regatach !!