W związku z oficjalnym przejęciem przez Klub opieki nad grobem Ottona Weilanda i jego małżonki, organizujemy zbiórkę funduszy na wykupienie miejsca ich spoczynku na minimum 20 lat, renowację (wymianę) nagrobków oraz bieżące ich utrzymanie. Całość prac ma zostać wykonana do końca lutego 2022 roku.

 

Wpłaty można dokonać na konto klubowe nr

45 8146 0003 0000 1010 2000 0001

z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe Klubu – renowacja grobu Weilanda

 

Jako pierwszy wpłaty dokonał kol. Paweł Jasiński z sekcji morskiej LKS Charzykowy.