Końcówka roku zwykle skłania nas do podsumowania osiągnięć i założenia planów na przyszły rok.

Niewątpliwie jest to czas w którym należy pochwalić się osiągnięciami naszych zawodników:

  • 11 złotych medali Mistrzostwa Polski
  • 9 srebrnych medali Mistrzostw Polski
  • 9 brązowych medali Mistrzostw Polski
  • 1 złoty medal Mistrzostw Europy
  • 3 srebrne medale Mistrzostw Europy
  • 1 srebrny medal Mistrzostw Europy

Osiągnięcia te zdobywają pod okiem swoich trenerów, opiekunów, rodziców zaangażowanych w rozwój dziecka. Trenerzy wspierani przez zespół techniczny utrzymują najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętu, aby nikomu nic się nie stało.

Szanowne grono naszych współpracowników jest bardzo długie :Zarząd ChKŻ, członkowie, sponsorzy, darczyńcy, wolontariusze, to cześć zespołu dzięki, któremu osiągamy nasze cele.

Za to wszystko co dla nas robicie dziękujemy.

Zarząd ChKŻ