REGULAMIN KONKURSU WIANKÓW

20.06.2015 r.

 1. Wianki muszą być zbudowane z materiałów ekologicznych przyjaznych środowisku wodnemu (zabrania się używania do budowy styropianu, plastiku itp.).
 2. Przy ocenie wianków preferowane będą elementy regionalne i nawiązujące do tematyki żeglarskiej.
 3. Wyróżnione zostaną 3 wianki, wszyscy uczestnicy otrzymają upominki.

 

REGULAMIN KONKURSU „PŁYWANIA NA BYLE CZYM”

 1. W konkursie mogą wystartować wszyscy zainteresowani budową „dowcipnych” urządzeń służących do pływania.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą zgłosić się do konkursu pod nadzorem osób dorosłych.
 3. Urządzenia startujące w konkursie muszą być zbudowane z materiałów niezagrażających środowisku wodnemu.
 4. Urządzenia mogą być napędzane siłą rąk i siłą wiatru, bez stosowania napędu mechanicznego.
 5. Sternik (załoga), aby być ocenionym, musi pokonać bezpiecznie wyznaczoną trasę (ok. 100 m.) utrzymując się na wodzie.
 6. Wykonawcy urządzeń wodują i wyciągają je z wody na własny koszt.
 7. W konkursie wyróżnione zostaną 3 najlepsze konstrukcje a wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. W ocenie załóg będzie brany również pod uwagę styl pokonania trasy oraz wystrój załogi.
 8. Każdy uczestnik bierze udział w konkursie na własne ryzyko i odpowiedzialność.