• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Kurs motorowodny

KOMUNIKAT
CHOJNICKIE WOPR organizuje KURS MOTOROWODNY ISSA
na stopień: sternika motorowodnego plus holowanie.

Zajęcia prowadzone będą w WOPR-ówce CHOJNICKIEGO WOPR Charzykowy ulica JEZIORNA 56A rozpoczęcie zajęć 22 lipca 2015r. godzina 16;30 Zapisy u Marka Hackerta 602115543 i Marka Koperskiego lub w dniu rozpoczęcia kursu. Tel. kontaktowy: 691711808
Harmonogram zajęć:
22-07-2015 godz. 1630 – 1800 – rozpoczęcie kursu oraz pierwsze zajęcia
24-07-2015 godz. 1630 – 1800 – zajęcia teoretyczne
25-07-2015 godz. 1100 – 1800 – zajęcia teoretyczne
26-07-2015 godz. 1100 – 1400 – zajęcia teoretyczne
27-07-2015 godz. 1600 – 2000 – zajęcia praktyczne
28-07-2015 godz. 1600 – 2000 – zajęcia praktyczne
31-07-2015 godz. 1000 – 1600 – zajęcia praktyczne
31 lipca 2015 godz. 1630 – egzamin

Każdy uczestnik kursu musi przynieść 1 zdjęcie, ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej. Wzory zaświadczeń są dostępne na stronie internetowej ISSA pl.
Po pozytywnym ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:
Certyfikat motorowodny ISSA (Inland Power Yacht Skipper ) (do pływania jednostkami motorowodnymi włącznie ze skuterami wraz z możliwością holowania obiektów nawodnych.
Cena kursu:
Dla członków WOPR i CHKŻ – 650 zł
Dla pozostałych – 800 zł
W opłacie wliczony jest koszt egzaminu oraz patentu (350zł)
Wpłaty na konto Chojnickiego WOPR do dnia 28-07-2015r. Nr. 85 1020 1491 0000 4402 0026 9605