Zarząd Chojnickiego Klubu Żeglarskiego zaprasza wszystkich członków oraz byłych członków i zawodników na spotkanie wspomnieniowe, które odbędzie się dnia 15 września br. o godz. 17.00 w świetlicy Klubowej w Charzykowach przy ul. Rybackiej 1.

Prosimy również o przekazanie tej informacji wszystkim członkom ChKŻ, których znacie, a Waszym zdaniem mogą o tym spotkaniu nie wiedzieć.

Prosimy o potwierdzenie przybycia w biurze ChKŻ (tel. nr 52 39 88 120) lub mailowo (biuro@chkz.pl).

Mile widziane zabranie ze sobą smacznego „coś” do wspólnego „paśnika”