• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

WAŻNY KOMUNIKAT !!

W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 16 marca 2020 roku, odwołuje się planowane na dzień 29 marca br. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ChKŻ.

O nowym terminie zebrania członkowie zostaną powiadomieni w statutowym terminie.