• Sekretariat czynny: pon - pt, 7:00 - 15:00

Zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Chojnicki Klub Żeglarski w dniach 6 wrzesień 25 październik 2013 r. realizował zadanie pn.„Organizacja zajęć grupowych, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

Poprzez realizację zajęć z zakresu kajakarstwa i pływania udało się kontynuować oraz  rozszerzyć zapoczątkowaną na obozie przyjaźń. Szczególne doświadczenie z uczestnictwa w zajęciach sportowych zdobyli uczestnicy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tursku. Dla wielu z nich były to pierwsze treningi na tak dużym akwenie. Przyjazna atmosfera zajęć, wysoki poziom bezpieczeństwa było okazją do przeżycia wielu niezapomnianych chwil i zdobycia wielu nowych umiejętności zakresu osobowego i społecznego rozwoju osób niepełnosprawnych.

Bardzo ważną rolę spełnili wolontariusze, którzy w sposób dyskretny i koleżeński wspierali uczestników.

W/w zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 5.000 zł